Subsidie voor inzet watercoaches

22 mei 2024

De verbetering van de waterkwaliteit staat onder hoge druk. Glastuinbouwbedrijven hebben nog steeds een grote invloed op de waterkwaliteit. Daarom heeft het college besloten subsidie te verlenen aan Glastuinbouw Nederland voor de uitvoering van het project watercoaches.

Waterbewust ondernemen

Het project richt zich op het vergroten van inzicht in de waterkwaliteit in en om de kas en de invloed van de ondernemer hierop. Ook richt het zich op het vergroten van kennis over waterbewust ondernemen en het toepassen van verbeteringen in en om de kas. De waterstromen op de individuele tuinbouwbedrijven worden beter in beeld gebracht en eventuele lozingen en lekkages beëindigd. Hiermee zetten we een stap naar de verbetering van de waterkwaliteit in het gebied van Delfland.

Van binnen naar buiten

Het project richt zich vooral op het gebiedsgewijs of per polder inzetten van de watercoach. Zo werken zij ‘van binnen naar buiten’ aan het voorkomen van lekkages. De resultaten per gebied worden gemonitord en door Glastuinbouw Nederland en de waterschappen beschikbaar gesteld. Zo worden positieve ontwikkelingen zichtbaar gemaakt en resultaten in de tijd gevolgd.

Financiële bijdrage Delfland

Door subsidie te verlenen wordt het project van de watercoaches mede gefinancierd door Delfland. Daarmee zijn de kosten voor de tuinder beperkt en wordt de drempel verlaagd voor een tuinder om een watercoach uit te nodigen op zijn bedrijf.