Scouting Kwintsheul aan de slag voor schoner water

6 mei 2024

Vrijdagavond sloeg een groep jongeren van Scouting Kwintsheul de handen ineen om het plasticafval in en langs de Holle watering op te ruimen.

Het resultaat van deze actie: zo’n 9 vuilniszakken vol met afval. Het meeste afval lag tussen de drijvende oevers en bestond naast flesjes en zakjes, vooral uit piepschuim.

Afval in afvalbak

Afval hoort in de afvalbak en uiteraard niet in het water. Vooral over plasticafval bestaan zorgen. Plastics breken namelijk heel langzaam af in steeds kleinere stukjes, ook wel microplastics. Dit proces kan wel honderden jaren duren voordat een zakje, flesje of ander soort plasticafval helemaal is afgebroken in microplastics. Wanneer plasticafval eenmaal is afgebroken tot microplastics dan verspreidt het zich makkelijk in de natuur. Ook kun je het plastic bijna niet meer terugvinden. Er is nog weinig bekend over de aanwezigheid en effecten van microplastics op de waternatuur, doordat wij dit nog niet op grote schaal kunnen meten. Ook is er nog meer onderzoek nodig over de effecten voor mens en milieu. Feit is dat het natuurvreemde stoffen zijn die niet in het water thuishoren. De informatie die deze opschoonactie oplevert geeft ons mee inzicht waar de ‘hotspots’ zijn en wat voor soort (plastic)afval we daar aantreffen.

Grafiek met aantallen stuks afval

Het aangetroffen afval is gecategoriseerd door middel van een versimpelde OSPAR- analyse. Door verschillende soorten afval (plastic, glas, metaal, papier en overig) te turven wordt een beeld gevormd van het soort afval wat in het water aanwezig is. De resultaten van de analyse zijn in onderstaande grafiek samengevat. Plastic, en dan voornamelijk piepschuim is het meeste aangetroffen.

Mooie actie!

Jarren Zaat van Scouting Kwintsheul: “Ik vind het mooi om te zien dat we met elkaar zoveel plastics en ander afval uit het water hebben gehaald. De Holle Watering is weer een stukje schoner geworden. Vanuit mijn studie Watermanagement weet ik hoe belangrijk het is te zorgen voor een goede waterkwaliteit voor de mens en de natuur. Daarom wil ik iedereen die hieraan heeft meegewerkt bedanken voor de inzet!”

Leden van Scouting Kwintsheul

Afval in de afvalbak