Jaarverslag Innovatiefonds 2023

8 mei 2024

Het jaarverslag van het innovatiefonds over 2023 geeft een overzicht van de projecten die in dat jaar uit dit fonds zijn gefinancierd. In totaal gaat het om twintig projecten.

Voorbeelden

Voorbeelden zijn: onderzoek naar gebruik van environmental DNA (eDNA) voor waterkwaliteitsmonitoring, pilot voor innovatieve opslag, zuivering en inzet van regenwater in samenwerking met verschillende glastuinbouwbedrijven, deelname aan meerjarig onderzoek naar hergebruik van effluent uit rioolwaterzuiveringen als drinkwater.

Vooruitkijken

Waterschappen kijken altijd ver vooruit. Dat is nodig om tijdig te kunnen anticiperen op maatschappelijke, klimatologische en technologische ontwikkelingen. Innovatie is hierbij onmisbaar. Delfland heeft daarom een eigen fonds om innovaties binnen Delfland te stimuleren.

Bekijk het jaarverslag innovatiefonds 2023 (pdf, 1.7 MB)