Educatiebeleid 2024 – 2027 geactualiseerd

10 mei 2024

In het college is gesproken over het geactualiseerde educatiebeleid 2024 – 2027. Dit beleid heeft als doel het water(schaps)bewustzijn van jongeren te vergroten.

Delfland gaat dit onder meer realiseren met een doelgroepgericht aanbod van gastlessen aan de groepen 7 en 8 van basisscholen en aan het voorgezet onderwijs. Hiervoor heeft Delfland bijvoorbeeld de Wonen-Onder-Water challenge van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard doorontwikkeld. Dit is een fysiek en interactief spel om jongeren uit het voortgezet onderwijs op een speelse manier te laten nadenken over de kwetsbaarheid van hun leefomgeving ten opzichte van het water.

Voor scholieren zijn er ook rondleidingen. Hiervoor werkt Delfland samen met het Keringhuis in Hoek van Holland.

Het college legt het educatiebeleid 2024 - 2027 op donderdag 11 juli ter besluitvorming voor aan de verenigde vergadering.

wow