VV-lid Roos Dekker overleden

21 maart 2024

Met grote verslagenheid en diepe bedroefdheid hebben we kennisgenomen van het plotselinge overlijden van VV-lid Roos Dekker.

RoosDekker
VV-lid Roos Dekker

Roos Dekker was sinds de waterschapsverkiezingen van maart 2023 actief bij Delfland als lid van de Verenigde Vergadering namens de VVD. Met voorkeursstemmen behaalde zij haar zetel. In de commissie Waterveiligheid en Waterketen was Roos een gewaardeerd lid.

Ook vanaf deze plek wensen we haar naaste familie, dierbaren en vrienden veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur, directieteam en medewerkers van het Hoogheemraadschap van Delfland