Delfland verlengt samenwerking met Nationaal Park Hollandse Duinen

1 maart 2024

De samenwerking tussen Nationaal Park Hollandse Duinen en het Hoogheemraadschap van Delfland is met twee jaar verlengd t/m 2027. Hoogheemraad Stijn van Boxmeer heeft hiervoor de hernieuwde samenwerkingsovereenkomst getekend.

(Water)natuur

Schoon, gezond en levend water is voor zowel de natuur als de samenleving van groot belang. Waternatuur voorziet in de leefomgeving voor planten en vissen om te gedijen. Het biedt bescherming en voeding. Nationaal Park Hollandse Duinen beslaat de brede kuststrook tussen Hoek van Holland en Hillegom. Niet alleen duingebieden (Natura 2000) direct langs de kust horen bij NPHD, maar ook een flink stuk van het achterland. Zo behoort recreatiegebied Madestein ook tot het nationaal park. In Madestein is Delfland momenteel bezig met het versterken van de waternatuur door middel van de aanleg van natte ecologische zones (NEZ). Hiermee brengt Delfland verbetering aan in de waterkwaliteit in Madestein en biedt het voor bewoners een mooie, groene omgeving.

260224m nez boxmeer HHR 06
Stijn van Boxmeer bij de aanleg van nieuwe waternatuur in Madestein.

Nationaal Park Hollandse Duinen

Het duingebied binnen het NPHD is kwetsbaar. Het gebied staat onder druk van onder andere recreatie, woningbouw en infrastructuur. NPHD wil het voor recreanten mogelijk en aantrekkelijk maken om ook buiten het N2000 gebied te recreëren, zodat de druk op kwetsbare natuur verlaagd wordt. De kern van de organisatie Nationaal Park Hollandse Duinen wordt gevormd door Dunea, Staatsbosbeheer, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Den Haag en Hoogheemraadschap van Delfland. Het gezamenlijke doel van de ruim 60 gebiedspartners is om de bijzondere natuur, landschap en cultureel erfgoed in het gebied beter te ontwikkelen en te beschermen, voor en met de inwoners.

“De afgelopen drie jaar is het Hoogheemraadschap van Delfland besturingsspartner geweest van het Nationaal Park Hollandse Duinen. Wij verlengen de samenwerking met NPHD met nog eens 2 jaar om verschillende redenen. De partijen betrokken bij het Nationaal Park waarderen de natuurwaarden in het park; Het park heeft schoon, gezond en levend water nodig en draagt gelijktijdig daaraan bij”, zegt Hoogheemraad Stijn van Boxmeer.

Hier vinden NPHD en Delfland elkaar ook. Delfland heeft bijvoorbeeld de komende jaren als belangrijkste taak de waterkwaliteit in Delfland te verbeteren. Eén van de manieren om de waterkwaliteit te verbeteren, is met meer en verbeterde (water)natuur. Daarin spelen de partners van het NPHD gezamenlijk een grote rol”.

Van Zee tot Zweth

Eén van de projecten waar Delfland binnen het NPHD aan deelneemt, is regiopark ‘Van Zee tot Zweth’. In dat project wordt een parkway gemaakt vanaf de Zweth in Wateringen naar de kust. Deze (fiets)route verbindt diverse natuur- en recreatiegebieden, zoals De Uithof, Solleveld, Ockenburgh, Kijkduin en Madestein.