Wilhelminaplas wordt weer gevuld met water, komend weekend open voor publiek!

25 juni 2024

Maandagmiddag is gestart met het vullen van de zwemplas in het Wilhelminapark in Rijswijk. Wethouder Mark Wit en hoogheemraad Stijn van Boxmeer trokken samen het aanvoerluik omhoog en gaven daarmee het startschot voor het weer op niveau brengen van het waterpeil in de zwemplas. Het zal ongeveer twee dagen duren, voordat de plas helemaal gevuld zal zijn. De zwemplas is vanaf zaterdag weer open voor publiek.

Oorspronkelijk was de planning om begin juni helemaal klaar te zijn met het laten indrogen van de bodem en afronden van alle werkzaamheden, maar door het extreem natte voorjaar is besloten om de Wilhelminaplas een maand langer de tijd te geven om in te laten drogen.

In 2016 heeft deze maatregel succes gehad. In de jaren die volgden, was het zwemwater aanzienlijk beter van kwaliteit.  Na de drooglegging van dit voorjaar is de voorspelling dat de plas opnieuw zes jaar vrij is van blauwalgen en daarmee jarenlang zwemplezier in een schone(re) recreatieplas.

4 maanden droog

De werkzaamheden zijn begin maart gestart. In de eerste dagen is de plas leeggevist door een beroepsvisser met behulp van vrijwillige inzet van de Rijswijkse hengelsportverenging en ondersteuning van Sportvisserijbelangen Delfland. Zo zijn alle aanwezige vissen veilig verplaatst. Daarna is gestart met het wegpompen van het water. Toen de plas helemaal leeg was, kon het indrogen beginnen. Met het laten indrogen, trekt zuurstof de bodem in. Door oxidatie verdwijnen voedingsstoffen die de blauwalg nodig heeft uit het systeem. Vanwege de vele regenval heeft dit een maand langer geduurd.

Ook hebben er andere werkzaamheden plaatsgevonden. Zo is in de aanvoersloot naar de plas toe riet geplaatst, de zogenaamde helofytenfilters. Dit is een natuurlijk zuiveringssysteem dat “vervuild” water door een watergang met waterplanten (riet) leidt. De planten en micro-organismen breken organische stoffen af en verwijderen verontreinigingen, waardoor het water schoner wordt. Daarnaast zijn er maatregelen genomen om overlast van ganzen tegen te gaan.

Wat kan je doen om het water schoon te houden?

Voedingsstoffen komen uit de bodem of komen in het water door menselijk handelen. Het voeren van vissen en eendjes heeft een negatief effect op de waterkwaliteit. Te veel voedsel in het water werkt als een soort mest. Kroos en algen groeien er goed door. Ook is poep een bron van voeding voor algen. Laat je hond dus niet vlak bij het water poepen. Als het regent, spoelt de poep het water in. Zo kun je er per ongeluk zelf aan bijdragen dat een zwemlocatie wordt afgezet vanwege blauwalg.

Zwemwaterlocaties

De provincie Zuid-Holland wijst jaarlijks de zwemlocaties aan. Zwemmen in openbaar water is een heerlijke dagbesteding, vooral in de zomer. Delfland meet tijdens het zwemseizoen de waterkwaliteit van alle zwemplassen in ons gebied, zo weet je of je daar veilig kunt zwemmen. Meer informatie over recreatie in en op het water vind je op deze pagina.


Speeltuin en speelweide waren al eerder weer toegankelijk voor publiek