Wilhelminaplas vanaf komend weekend open

28 juni 2024

In de zwemplas Wilhelminapark in Rijswijk is na een periode van drooglegging maandag opnieuw water ingelaten uit naastgelegen water. De drooglegging en werkzaamheden rondom de zwemplas zijn gedaan om deze weerbaarder te maken tegen blauwalg. Het weekend van 28 en 29 juni gaat de plas weer open voor gebruik en is recreatie weer mogelijk, maar let op. De waterkwaliteitsmetingen laten nu nog een verhoogde concentratie blauwalgen zien.

Update 10 juli

De Wilhelminaplas is sinds het laatste weekend van juni weer opengesteld voor publiek. De plas is gevuld uit aangrenzend water. Tijdens de meting van de Delfland voor de openstelling bleek dat de concentratie blauwalgen op waarschuwingsniveau lag. Deze waarschuwing is kenbaar gemaakt op het informatiebord bij de plas en op de website zwemwater.nl.

Bij een extra kwaliteitsmeting van afgelopen week bleek dat de concentratie blauwalgen verder is gestegen tot boven het waarschuwingsniveau. Er geldt nu een tijdelijk negatief zwemadvies voor de Wilhelminaplas. Delfland doet voorlopig wekelijks een meting om de ontwikkelingen te volgen en als dat verantwoord is, adviseert Delfland de Omgevingsdienst om het negatieve zwemadvies weer op te heffen.

Hoewel het bijzonder jammer is dat er na alle werkzaamheden en de drooglegging nu toch blauwalgen in de zwemplas zitten, verwachten we dat de concentratie weer zal dalen de komende periode. We vertrouwen op eenzelfde resultaat als in 2016. Toen heeft de drooglegging goed zijn werk gedaan, waarbij gezegd moet worden dat het voorjaar nu extreem nat was. Dat heeft het ecologische proces geen goed gedaan.

Waarschuwing, wat betekent dit?

Zwemmen in open water kan heerlijk zijn, maar is niet altijd zonder risico. Door het warme weer van de afgelopen dagen is de watertemperatuur snel opgelopen. Blauwalgen gedijen goed met dit weer en dat heeft gevolgen voor de waterkwaliteit. Wij adviseren aan kwetsbare mensen, kleine kinderen en ouderen om bij een waarschuwing niet te gaan zwemmen in water waar een waarschuwing geldt. Als je in aanraking komt met blauwalgen kun je maag- en darmklachten krijgen.

Werkzaamheden tegen blauwalg

De drooglegging van de zwemplas zou de plas weerbaarder moeten maken tegen blauwalg. Uit de eerste meting na het vol laten lopen van de plas blijkt toch een verhoogde concentratie blauwalgen in het water te zitten. Dit water komt uit de naastgelegen plas en blauwalgen hebben door het warme weer van de afgelopen dagen goed kunnen gedijen.

De zwemplas is net gevuld met water na een lange tijd droog te hebben gestaan. Het water moet eerst weer in een natuurlijk evenwicht komen.  De gronddeeltjes die nu nog in het water zweven moeten bezinken en de plas moet zo weer helder worden. Het natuurlijk proces zal tot een nieuw evenwicht in de Wilhelminaplas leiden. Dit heeft wat tijd nodig. In 2016 heeft deze maatregel succes gehad. In de jaren die volgden, was het zwemwater aanzienlijk beter van kwaliteit.

Waar kan ik zwemmen?

In ons gebied zijn twaalf zwemlocaties waar we elke twee weken de waterkwaliteit meten. We controleren het water op bacteriën en blauwalgen. De meetresultaten sturen we naar de provincie. De omgevingsdienst geeft vervolgens een waarschuwing of negatief zwemadvies af. Je vindt de actuele waterkwaliteit op zwemwater.nl.


Deze hekken zijn zaterdag allemaal weg