Waterkwaliteit, klimaatveranderingen en een duurzaam financieel beleid in jaarverslag 2023

4 juni 2024

De extreme klimaatveranderingen, het verbeteren van de waterkwaliteit en de start van een nieuwe coalitie: 2023 was voor Delfland niet saai te noemen. Dankzij een duurzaam financieel beleid sluit Delfland het jaar positief af.

Intense neerslag en vervolgens extreme droogte, de klimaatveranderingen heeft voor heel Nederland grote gevolgen. De hoge waterstanden kon Delfland in december opvangen, mede door de uitzonderlijke sluiting van de Maeslantkering.

Ook de droogte in de zomermaanden bracht geen problemen. Met de verdroging, en de bijbehorende toenemende zoutindringing, zijn het grondwater en de biodiversiteit verder onder druk komen te staan.

Hoogheemraad Peter Ouwendijk: “We krijgen steeds grotere en hevigere buien. Daar hebben we veel minder invloed op. We krijgen per saldo niet eens meer water, maar we krijgen het sneller. En dat moeten we vasthouden, bergen en daarna afvoeren. Daar hebben we afgelopen jaar veel op ingezet, bijvoorbeeld in de Lier. Samen met de gemeente Westland hebben we een aantal belangrijke voorzieningen opgezet, zoals het verbreden van watergangen, het aanleggen van een extra duiker onder een weg door.”

Verbetering waterkwaliteit is algemeen doel

In 2023 is een nieuwe bestuursperiode van vier jaar gestart. De nieuwe coalitie gaat aan het werk met het akkoord ‘Water voor mens en natuur. Een trendbreuk in waterbeheer’. Een van de uitdagingen waar Delfland voor staat, is dat eind 2027 het watersysteem aan de vereisten van de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor de waterkwaliteit moet voldoen.

Ouwendijk: “Delfland werkt er hard aan om dit te bereiken, maar het risico dat we deze deadline niet halen, is in 2023 reëel geworden. Het is al langer bekend dat het lastig is dat doel te behalen. Het algemene doel is dat de waterkwaliteit verbetert. Daar blijven we een grote inspanning op leveren. Delfland kan de doelen op het gebied van waterkwaliteit niet alleen behalen. Dit moeten we samen doen met onze stakeholders, maar ook met de inwoners en de bedrijven. Niet alleen extra investeren in handhaving en het verder vormgeven van participatie, maar ook nadrukkelijker onze partners aanspreken aan op hún verantwoordelijkheid voor een goede waterkwaliteit.”

Met de aankoop van de grond in Vlaardingen heeft het project de Vergulde Hand een mooie stap gemaakt richting het bouwen van een nieuwe zuivering.

Ouwendijk: “De aankoop van de grond in Vlaardingen vorig jaar, dat is ook naar Delflandse begrippen een groot project. Een goede samenwerking met de omgeving, de gemeente Vlaardingen en Delfland is zeker iets om trots op te zijn.”

Delfland is een bijzondere werkgever

In 2023 is voor alle waterschappen en gelieerde organisaties het tweejaarlijkse medewerkersonderzoek gehouden. Voor Delfland zijn de uitkomsten van dat onderzoek zeer positief. Medewerkers staan stevig achter de doelen van Delfland en ze waarderen de organisatie als een goede werkgever waar mensen werk doen dat goed aansluit bij hun persoonlijke motivatie. De gemiddelde score op de vragen over de tevredenheid van medewerkers over Delfland als werkgever ligt op een 8. Daarmee scoren we fors hoger dan de voorgaande meting (7,2) en liggen we dicht tegen de top 3 van alle waterschappen aan.

Ouwendijk: “Delfland is een bijzondere werkgever. Vanwege onze taak, denk aan klimaat en waterveiligheid. Werk je bij Delfland, dan kies je er vaak bewust voor om aan deze zaken te willen werken.”

Ook op het gebied van ziekteverzuim scoort Delfland goed in 2023 goed: met een gemiddelde van 4,4% lagen we onder het voorgaande jaar (4,8%) en binnen de landelijke zogenoemde Verbaan-norm (4,6%).

"De opdracht voor Delfland voor 2024 is duidelijk," sluit Ouwendijk af. “We willen echt het verschil maken in de komende periode op waterkwaliteit. Als we blijven doen wat we deden, dan krijgen we ook wat we hadden. Maar we willen juist beter. Dus we zullen ook andere dingen moeten doen. Daar zetten we komend jaar op in.”

Bekijk het jaarverslag (pdf, 3 MB)