Veiligheid polderkaden onderzocht

5 juni 2024

Delfland beheert 170 kilometer aan polderkaden. Deze kaden beschermen ons gebied tegen wateroverlast, bijvoorbeeld bij extreme buien door de klimaatverandering. Net als bij de primaire en regionale waterkeringen beoordeelt Delfland regelmatig of de polderkaden hoog en stabiel genoeg zijn om de vereiste bescherming te kunnen bieden.

Stevige en toekomstbestendige duinen

Uit het onderzoek van de afgelopen twee jaar blijkt dat van de 170 km polderkaden 92 km (54%) voldoet aan de veiligheidsnorm. 72 km (42%) voldoet nog niet en voor 6 km (4%) is meer onderzoek nodig. De polderkaden die niet voldoen, zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma en worden de komende jaren verbeterd.

Delfland zorgt voor stevige en toekomstbestendige duinen, dijken en kades. Dat doen we met regelmatige inspecties, zorgvuldig beheer en periodiek onderhoud.