Werkzaamheden Gaagweg Midden-Delfland 2 en 3 juli

1 juli 2024

Het wegdek op een deel van de Gaagweg in Midden-Delfland, ter hoogte van hectometerpaal 13.0, is beschadigd. De dijk is aan het verzakken en daarom worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor is het nodig om een deel van de Gaagweg tijdelijk helemaal af te sluiten.

Welke maatregelen nemen we?

Er zitten scheuren in het wegdek en de damwand is uitgebold. Ook staan er enkele lantarenpalen scheef. Om de dijk te stabiliseren is het noodzakelijk om nu tijdelijke maatregelen te nemen. Er komt een steunberm aan de polderkant van de dijk. Daarvoor wordt de sloot naast de dijk gedempt en volgestort met zand om de dijk te verstevigen.

Wanneer zijn de werkzaamheden?

De werkzaamheden zijn gepland op dinsdag 2 juli en woensdag 3 juli. Er wordt gewerkt tussen 20.00 en 06.00 uur. De weg is geheel afgesloten voor het doorgaande verkeer. De weg is alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer en hulpdiensten. Voor fietsers en automobilisten is met borden een omleidingsroute aangegeven.

Hebben deze werkzaamheden te maken met het project N468?

Deze werkzaamheden zijn niet gerelateerd aan het project om de N468 te verbeteren. Het is een tijdelijke maatregel die wordt uitgevoerd omdat er zorgen zijn over de stabiliteit van deze waterkering.