Werkzaamheden dijk Gaagweg 15 t/m 17 juli

11 juli 2024

Het wegdek op een deel van de Gaagweg (N468), ter hoogte van hectometerpaal 13.0, is beschadigd. De dijk is aan het verzakken en daarom hebben we daar vorige week maatregelen genomen. Voor het uitvoeren van de laatste werkzaamheden is het nodig om een deel van de Gaagweg tijdelijk helemaal af te sluiten.

De werkzaamheden zijn gepland in de nacht van maandag 15 juli tot en met woensdag 17 juli. Er wordt gewerkt tussen 20.00 en 06.00 uur. De weg is geheel afgesloten voor het doorgaande verkeer. De weg is alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer, bussen en hulpdiensten op aanwijzing van verkeersregelaars.
Voor fietsers en automobilisten is met borden een omleidingsroute aangegeven.

Welke maatregelen zijn er genomen?

Medewerkers van Delfland hebben bij inspectie gezien dat er scheuren in het wegdek zaten en de damwand is verzakt. Er is snel actie ondernomen om de dijk te stabiliseren. Er is een steunberm aan de polderkant van de dijk gelegd. Daarvoor is de sloot naast de dijk gedempt en volgestort met zand om de dijk te verstevigen.

Hebben deze werkzaamheden te maken met het project N468?

Deze werkzaamheden zijn niet gerelateerd aan het project om de N468 te verbeteren. Het is een tijdelijke maatregel die wordt uitgevoerd omdat er zorgen zijn over de stabiliteit van deze waterkering.