Groene zonneweide bij AWZI Harnaschpolder in gebruik

8 juli 2024

De zonneweide op afvalwaterzuivering (AWZI) Harnaschpolder in Den Hoorn, die bestaat uit 6468 zonnepanelen, is succesvol in gebruik genomen. Op 8 juli 2024 is dit met groot aantal aanwezigen feestelijk gevierd.  Hoogheemraad Robert Tieman bedankte de partijen die het mogelijk hebben gemaakt om de zonneweide aan te sluiten.

Hoogheemraad Robert Tieman: “In de toekomst worden onze zuiveringen steeds meer leveranciers van energie, grondstoffen en zoet water. Zo werken we toe naar een energieneutraal Delfland in 2025 en een klimaatneutraal Delfland in 2050.”

Met het aanleggen van de zonneweide van 2,1 hectare met maar liefst 6.468 zonnepanelen, zetten we weer een flinke stap in het behalen van onze duurzaamheidsdoelen. Op de AWZI Harnaschpolder wordt afvalwater schoongemaakt van de huishoudens en bedrijven uit de regio Haaglanden. In totaal zo’n 250.000.000 liter per dag. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit. Het schoonmaken van het afvalwater kost natuurlijk energie. In totaal wordt er ongeveer 3106MWh per jaar energie opgewekt. Op een zonnige dag is dit voldoende om al dat afvalwater schoon te maken.

Ecologisch zonnepark
Bij de aanleg van de zonneweide is ook gekeken naar de gevolgen en kansen voor de biodiversiteit. De zonnepanelen zijn op hoogte gezet, zodat daaronder ruimte is voor groen. Dit is prettig voor bijvoorbeeld insecten en vogels. Het is bovendien voordelig als het gaat om het onderhoud: er hoeft minder vaak gemaaid te worden en de werkhoogte voor monteurs is prettiger. Daarnaast zijn er insectenhotels geplaatst en is het veld ingezaaid met een bloemen- en kruidenmengsel dat geschikt is voor deze locatie. Ook tijdens het beheer en onderhoud wordt rekening gehouden met biodiversiteit, door ecologisch te maaien en geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest te gebruiken. Zo draagt de zonneweide ook bij aan een gezonde habitat voor bijvoorbeeld de weidehommel en de glassnijder.

Opgewekt naar energieneutraal
Het is onze taak om niet alleen de mogelijkheden in kaart te brengen om een bijdrage te leveren aan duurzaamheid maar het is ook een rechtstreeks belang. Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen is namelijk noodzakelijk. Dit als onderdeel van wereldwijde en landelijke afspraken, om daarmee de temperatuurstijging op lange termijn af te remmen. Daarvoor is nodig dat we steeds minder energie verbruiken en meer zelf duurzaam opwekken. Op de andere zuiveringen binnen Delfland kijken we naar de mogelijkheden voor duurzame opwek. Op AWZI De Groote Lucht staan al jaren een tweetal windturbines en op AWZI Nieuwe Waterweg zijn we met initiatiefnemers bezig met de voorbereiding voor een windturbine op het zuiveringsterrein. Ook zijn we bezig met de aanleg van een zonneweide in Hoek van Holland op een stukje terrein van Delfland, "Kapittelland”, dat eveneens wordt gecombineerd met de aanleg van waternatuur en aandacht voor de biodiversiteit.


Hoogheemraad Robert Tieman en wethouder Melanie Oderwald van gemeente Midden-Delfland 'sluiten' de zonneweide bij AWZI Harnaschpolder aan.