Groot onderhoud aan gemalen in Nieuwland en Noordland

23 januari 2024

De opmalingsgemalen Bagijneland en Maasdijk in ’s-Gravenzande en gemaal Oost in Hoek van Holland zijn gerenoveerd. Dit groot onderhoud was nodig om de gemalen toekomstbestendig te maken. Eind 2023 is de renovatie van de gemalen afgerond.

Werkzaamheden

Om ervoor te zorgen dat al onze gemalen ook in de toekomst inzetbaar zijn, is renovatie zo nu en dan nodig. Bij deze drie gemalen ging het om werkzaamheden zoals het vervangen van pompen of afsluiters, het aanpassen van de bedieningssoftware, het vervangen van houten damwanden en het onderhouden of vervangen van het exterieur.

Om de klus te klaren is er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van elektrisch materieel. Daarmee kan Delfland een bijdrage leveren aan het verminderen van de uitstoot van onder andere stikstof.

Anders dan anders

Vaak pompt een gemaal water vanuit een laaggelegen polder naar de hoger liggende boezem. De boezem is een soort af- en aanvoerkanaal van water. Bij de opmalingsgemalen Maasdijk en Bagijneland werkt dit net even anders. Hier ligt de polder juist hoger dan de boezem.

Het opmalingsgemaal Maasdijk pompt water vanuit de boezem naar de hoger gelegen polder. Bij opmalingsgemaal Bagijneland wordt het water vanuit de polder, via een lange persleiding onder de Nieuwlandsedijk, naar een hoger gelegen gedeelte van diezelfde polder gepompt.

Gemaal Oost pompt het water naar de Krimsloot en van daaruit wordt het water verder afgevoerd richting de Nieuwe Waterweg.

Klein maar fijn

Deze gemalen springen niet direct in het oog en hebben geen grote pompcapaciteit. Gemaal Bagijneland kan 4 kuub water per minuut verplaatsen, gemaal Maasdijk 10 en gemaal Oost 13. Toch zijn ook deze drie onmisbaar binnen ons watersysteem.