100.000 olympische zwembaden vol

11 januari 2024

Het jaar 2023 gaat de geschiedenis in als één van de natste jaren. Binnen het verzorgingsgebied van Delfland is er maar liefst 1166 millimeter neerslag gevallen. Dit is gemeten bij één van onze regenmeters. Vooral in de laatste maanden van het jaar is er langdurig heel veel neerslag gevallen. Dit was goed te zien aan alle plassen water op de velden. Momenteel is dit water nu bevroren. De ondergrond is daardoor nu zo verzadigd dat de neerslag niet meer gemakkelijk de bodem in zakt. Al dat water vormde een stevige uitdaging voor het op orde houden van de waterpeilen.

Overuren

Onze gemalen en pompen hebben daardoor flink overuren gedraaid. Gedurende het gehele jaar 2023 hebben onze gemalen gezamenlijk maar liefst 250 miljoen kubieke meters (m3) water afgevoerd naar de Nieuwe waterweg en de Noordzee. Een volume aan water dat gelijkstaat aan een hoeveelheid van ongeveer 100.000 olympische zwembaden! Het gecoördineerde functioneren van onze gemalen en stuwen is van essentieel belang voor een goed waterbeheer, want we staan voor droge voeten, schoon en voldoende water. Wij krijgen met regelmaat de vraag of we al dit water niet kunnen vasthouden voor de droge perioden.

Water vasthouden

En dat is ook een logische vraag. Om een indruk te krijgen van de schaal en hoeveelheid. 100.000 olympische zwembaden komen overeen met een oppervlakte van 12.500 hectare, het verzorgingsgebied van Delfland is 41.000 hectare. Om al dat water vast te houden zou dan 30% van ons gebied veranderen in een olympisch zwembad of in heel veel water. Dat is natuurlijk onmogelijk.

Toekomststrategie

Door de klimaatverandering zullen de zomers droger en de winters natter worden. Daarom is  Delfland bezig met nieuwe strategieën voor ons waterbeheer om ook in de toekomst klaar te zijn om in te spelen op deze uitdagingen. Want iedere vierkante meter en elke druppel telt. Daarom werkt Delfland samen met andere overheden, bedrijven (kennis)instellingen, maatschappelijke organisaties en inwoners aan een water robuuste en klimaatbestendige regio nu en in de toekomst!

Weet jij al wat je kan doen? Bekijk ook eens de website van Klimaatkrachtig.