Zwemwaterrapportage 2023

7 februari 2024

Gisteren is in het college (D&H) de zwemwaterrapportage 2023 besproken. Het badseizoen 2023 stond in het teken van een lang koud voorjaar, gevolgd door een lange periode met warmer weer dan gemiddeld. Dit had tot gevolg dat er vanaf de tweede helft van juli tot aan het einde van het badseizoen, heel veel blauwalg was.

Op tien van de 12 zwemwaterlocaties leidde de blauwalg tot waarschuwingen en negatieve zwemadviezen. Van de 12 aangewezen locaties voldeden 11 aan de EU-zwemwaterrichtlijn. De zwemlocatie Plassen Madestein-Zuidzijde (Den Haag) voldeed niet aan de norm en daarom krijgt deze plas in 2024 opnieuw een permanent negatief zwemadvies.

Samenwerken

Delfland heeft in 2022 samen met gemeenten de zwemlocaties geprioriteerd. Sindsdien is samen met de gemeente Westland bij de Wollebrand onderzoek gedaan naar de oorzaken van bacteriële verontreinigingen en kijken we naar passende maatregelen. De gemeente Den Haag en Delfland zoeken samen naar mogelijkheden om blauwalgoverlast bij de Plas Madestein te verminderen. Plas Wilhelminapark wordt in samenwerking met en op initiatief van de gemeente Rijswijk voor het komende badseizoen drooggelegd. In 2016 bleek deze maatregel daar effectief te zijn tegen blauwalgen.

Meten waterkwaliteit zwemlocaties

De provincie Zuid-Holland wijst jaarlijks de zwemlocaties aan. Tijdens het badseizoen meet Delfland op die locaties elke twee weken de kwaliteit van het zwemwater. We rapporteren aan de provincie en de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) over de aanwezigheid van bacteriën en blauwalgen op de aangewezen zwemlocaties. Als de onderzoeksresultaten daartoe aanleiding geven, neemt de ODMH maatregelen. Dit is om te voorkomen dat zwemmers worden blootgesteld aan de gezondheidsrisico’s van bacteriën en blauwalgen. Een (tijdelijk) negatief zwemadvies is zo’n maatregel.