Schuim op water bij Jan Luykenlaan / Troelstrakade

22 februari 2024

In Den Haag, van de Jan Luykenlaan tot aan de Troelstrakade, is er schuim op het oppervlaktewater te zien.

Dit komt doordat er zand in het water is terechtgekomen. Dit zand komt van de aannemer die daar bezig is met werkzaamheden. Omdat het verder geen kwaad kan, nemen we geen maatregelen.