Handhavingsdag brengt overtredingen aan het licht

16 februari 2024

Donderdag 15 februari hield Delfland de eerste grootschalige handhavingsdag van dit jaar. De werkzaamheden werden uitgevoerd vanaf de grond, maar ook vanuit de lucht. Zo kunnen mogelijke overtredingen goed worden opgespoord door de handhavers. Doel van de handhavingsdagen zijn het opsporen van overtredingen die de waterkwaliteit en waterveiligheid raken, maar zeker ook het creëren van bewustwording bij betrokkenen ondernemers.

Delfland is hard aan het werk om de doelen die gesteld zijn in de Kaderrichtlijn Water te halen. De waterkwaliteit in ons gebied is namelijk nog niet goed. In 2027 moet ons water voldoen aan de doelen gesteld in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Overtredingen

Tijdens de handhavingsdag zijn op verschillende locaties diverse, kleinere overtredingen geconstateerd. Lozingen vanuit land- en glastuinbouw in het oppervlaktewater. Metingen hiervan varieerden van kleine overtredingen tot, op enkele plekken, verhoogde waarden.

Ook vervuiling op het droge kan leiden tot verontreiniging. Zo werd er olie gevonden rondom een gesloopte wamteopslagtank. Die olie kwam uiteindelijk ook in de sloot terecht. Demping van de sloot voorkomt op die locatie verspreiding, maar wenselijk is het niet. Omgevingsdienst Haaglanden is ingeschakeld voor verder onderzoek.

Onschuldig

Niet alle geconstateerde lozingen betekenen automatisch verontreiniging. Een lager gelegen kassencomplex heeft tijdens de afgelopen periode veel last gehad van wateroverlast. Dit overtollige water wordt afgevoerd op de sloot.

Tijdens deze handhavingsdag zijn minder overtredingen geconstateerd dan bij handhavingsdagen vorig jaar.