Rivierkreeften aangepakt, waternatuur beschermd

10 april 2024

Amerikaanse rivierkreeften veroorzaken veel schade in ons gebied. Daarom willen we de negatieve effecten verminderen die de kreeften op onze taken en doelstellingen hebben. We kijken naar het afvangen van de exoten, naar innovatieve vangmiddelen en naar de verspreiding. Daarnaast richten we ons op het beschermen van onze nieuw aangelegde waternatuur: die draagt bij aan een robuust ecosysteem dat bestand is tegen de rivierkreeften.

In november 2023 spraken we met het algemeen bestuur over de Amerikaanse rivierkreeften. Na dat gesprek is een voorstel gemaakt om onze nieuwe aangelegde waternatuur te beschermen. Het algemeen bestuur wordt nu gevraagd te besluiten over het uitwerken van een plan van aanpak voor het beschermen van de in 2024 gerealiseerde Natte Ecologische Zones (NEZ) door de kreeftenpopulatie tijdelijk te verlagen. En door een organisatie en financieringsstrategie te ontwikkelen voor de bescherming van nieuwe de waternatuur voor de periode 2025-2030.

Actie ondernemen

De rivierkreeftenproblematiek is wijdverspreid in heel West-Nederland en niet eenvoudig op te lossen. De Amerikaanse rivierkreeft afvangen en helemaal uit ons watersysteem krijgen, is een taak voor het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselveiligheid (LNV). Via de Unie van Waterschappen (UvW) en het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-West spreken wij het ministerie van LNV aan op haar verantwoordelijkheid om actie te nemen.