Delfland bereidt sloten, vaarten en dijken voor op natte tijden

14 september 2023

De herfst komt eraan en de buien vallen dan vaker en zijn heviger. Om ervoor te zorgen dat onze sloten en vaarten al dat water kunnen opvangen en afvoeren, start deze maand het najaarsonderhoud. Tussen 15 september en 1 november worden alle sloten, vaarten en dijken in het gebied van Delfland gemaaid.

Ieder jaar zijn er drie maairondes. In het voorjaar maait Delfland alleen sloten en vaarten die snel volgroeien en in de zomer volgen de resterende sloten en vaarten. Tijdens deze derde en laatste maaironde, verrichten we het grootste onderhoud. In totaal maaien we deze maaironde ongeveer duizend kilometer langs het water en bijna vijftig hectare op de dijken.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Maaien is belangrijk voor de doorstroming van onze sloten en vaarten. Als die goed onderhouden zijn, kunnen we regenwater snel afvoeren en de kans op wateroverlast in de natte herfst- en wintermaanden verkleinen.

Dijken maaien we om de grasmat gezond te houden. En een gezonde en gevarieerde begroeiing houdt onze dijken stevig. Na de zomer sterven veel bloemen en planten af. Als we die niet tijdig wegmaaien, blijven dode planten liggen rotten en ontstaan er kale plekken op de dijk. Met het najaarsonderhoud voorkomen we dat.

Natuurvriendelijk onderhoud

Alle aannemers die in opdracht van Delfland onderhoud uitvoeren, doen dit met zorg voor de natuur. Ze houden zich aan de Wet Natuurbescherming, de Gedragscode waterschappen en werken volgens ecologische werkprotocollen. Natuurvriendelijk onderhoud draagt namelijk bij aan een betere waterkwaliteit en meer biodiversiteit. Daarom laten we waar het wenselijk is oever- en waterplanten staan. Delfland houdt toezicht op de naleving van deze protocollen en werkinstructies.

Bij voorkeur worden de maaiwerkzaamheden vanaf de kant uitgevoerd. Waar dat onmogelijk is, gebruiken onze aannemers een maaiboot. Voor werkzaamheden met de maaiboot, zijn ook adviezen van visverenigingen meegenomen. Zo wordt de zuurstof en temperatuur in het water gemeten om de kans op zuurstofarm water te verminderen. En er moeten altijd voldoende vluchtroutes beschikbaar zijn voor vissen.

Na het maaien van de sloten en vaarten blijft het maaisel minimaal 48 uur op de kant liggen. Dat geeft de beestjes en plantzaden de kans om het maaisel uit te komen. Waar het kan, blijft dat maaisel ook na die twee dagen liggen, bijvoorbeeld op een weiland. In veel gevallen, bijvoorbeeld in de stad of een woonwijk, kan dat niet. Dat maaisel wordt naar een composteringsstort gebracht.

Help je mee?

Tijdens het maaien houdt Delfland de natuur nauwlettend in de gaten. Heb je zelf iets opgemerkt en wil je een melding maken of heb je vragen over het maaien? Neem dan contact op met ons Klantcontactcentrum via 015 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.