Update PFOS Forepark: bronnenonderzoek gaat door

18 oktober 2023

Het Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Den Haag en de Omgevingsdienst Haaglanden voeren samen nog altijd bronnenonderzoek uit op het bedrijventerrein Forepark, Den Haag. In de sloten op dat bedrijvenpark werden afgelopen zomer hoge concentraties PFOS gemeten. Met het onderzoek willen de drie partijen de mogelijke bron(nen) van vervuiling opsporen. Een update.

Delfland, Haaglanden en de gemeente Den Haag voeren het brononderzoek zorgvuldig uit. Tijdens en na hevige regenbuien worden de hemelwateruitlaten van de gemeentelijke riolering op de watergangen op het bedrijventerrein bijvoorbeeld opnieuw bemonsterd en onderzocht. Met deze en andere methoden hopen we de mogelijke bron(nen) van de PFOS-vervuiling te kunnen opsporen. De drie organisaties die bij het onderzoek betrokken zijn, benadrukken dat het zoeken naar de mogelijke bronnen van de vervuiling ingewikkeld werk is dat veel tijd kan vergen. Ook zeggen ze dat het nog lang kan duren voordat er meer bekend is.

PFOS blijven meten

Het Hoogheemraadschap van Delfland volgt nog altijd de aanbeveling van het RIVM van afgelopen zomer om de PFOS-concentraties in de sloten op het bedrijventerrein Forepark en de omliggende woonwijk in Leidschenveen, Den Haag te blijven monitoren.

Overal PFAS

PFOS zijn chemische stoffen die tot de PFAS-familie behoren. In het gebied van Delfland zitten overal PFOS- en dus ook PFAS-stoffen in het water. De concentraties die we tijdens metingen aantreffen, zijn tot nu toe in lijn met het landelijke beeld: de waarden variëren van 0.03 tot 16 nanogram per liter. Volgens de norm van de Europese Kaderrichtlijn Water, die als doel heeft om de kwaliteit van het oppervlaktewater te waarborgen, mag slootwater maximaal 0,65 nanogram PFOS per liter bevatten. Het wordt dan ook een hele uitdaging om in 2027 te voldoen aan die richtlijn. Ook bij andere waterschappen en op heel veel andere plekken in Nederland en daarbuiten zitten PFOS- en dus ook PFAS-stoffen in het water en in de bodem. Daarom steunt Delfland de inspanningen van het Rijk voor een Europees verbod op PFAS-stoffen.

Dossier PFAS

Alle tot nu beschikbare informatie over de met PFOS en PFAS vervuilde sloot op het bedrijventerrein Forepark in Den Haag is te bekijken in het Dossier PFAS op onze website.