Klimaatscenario’s KNMI: “Alleen samen kunnen we Delfland klimaatbestending maken”

10 oktober 2023

“Voor een klimaatbestendige toekomst van Delfland moeten we nú met elkaar aan de slag. Want de KNMI klimaatscenario’s laten zien hoe belangrijk het is dat we niet in het scenario met de grootste risico’s terechtkomen.” Dat stelt Piet-Hein Daverveldt, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland, in een eerste reactie op de nieuwe klimaatscenario’s die het KNMI op maandag 9 oktober presenteerde.

Die nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI laten zien dat het in alle seizoenen warmer zal worden in Nederland. En dat Nederland bovendien te maken gaat krijgen met drogere zomers en nattere winters. We moeten voorbereid zijn op zwaardere weersextremen. De nieuwe scenario’s gaan er ook vanuit dat de zeespiegel harder zal stijgen dan tot nu gedacht. We kijken mogelijk tegen een zeespiegelstijging van circa 1 meter aan in 2100. Tot slot benadrukt het KNMI dat het klimaat verandert en dat Nederland en Nederlanders zich daarop moeten gaan aanpassen.

Meer ruimte voor water

“De klimaatscenario’s zullen een effect hebben op al onze taken”, zegt dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt. “Als waterschap zorgen wij voor schoon en gezond water, stevige dijken en duinen en het juiste waterpeil. Als het in de winter vaker en harder gaat regenen, en als het in de zomers langer heel droog zal zijn, dan heeft dat grote consequenties voor het waterbeheer in ons gebied.”

Delfland is een dichtbevolkt en heel erg verhard gebied. Dit betekent dat er veel steen en asfalt is waardoor regen moeilijk in de grond kan zakken. Ruimte voor water is essentieel om extreme neerslag en droogte op te kunnen vangen. Het watersysteem van Delfland staat echter onder druk. Sloten, vaarten en kanalen zijn niet makkelijk te verbreden of nieuw aan te leggen. “Voor een klimaatbestendige toekomst van ons gebied moeten overheden, bedrijven, organisaties en inwoners echt samen met het waterschap aan de slag om in Delfland meer ruimte voor water te creëren,” benadrukt Daverveldt.

Meer ruimte voor dijken

De veranderingen in het klimaat, zoals de zeespiegelstijging gaan sneller dan gedacht. Dit betekent dat op termijn ook meer ruimte voor dijken nodig is. Delfland kijkt bij deze plannen altijd ver vooruit. Zo wordt er bij initiatieven langs de Delflandse Dijk door vergunningverlening en planbeoordeling al langer rekening gehouden met de zeespiegelstijging. En samen met gebiedspartners kijkt Delfland naar de keuzes die op de lange termijn gemaakt moeten worden voor Scheveningen Haven en de boulevard.

Gevolgen inwoners

Inwoners moeten zich er volgens Daverveldt meer bewust van worden dat er in droge perioden in Delfland een tekort aan oppervlaktewater kan ontstaan. “Dit betekent dat we ons moeten aanpassen en moeten leren om zuinig te zijn met het water in ons gebied. In droge tijden zullen we onze tuinen bijvoorbeeld niet altijd meer kunnen besproeien.” Tegelijkertijd moeten inwoners volgens de dijkgraaf er ook op voorbereid zijn dat zij in de toekomst vaker te maken zullen krijgen met wateroverlast.