Groen licht voor nieuwbouw zuivering Delfland op Vergulde Hand West in Vlaardingen

13 oktober 2023

De gemeenteraad van Vlaardingen heeft op donderdag 12 oktober 2023 ingestemd met de komst van een nieuwe afvalwaterzuivering op het terrein Vergulde Hand West in Vlaardingen. De raad gaat akkoord met de verkoop van de benodigde grond aan Delfland en met de afspraken over de verdere samenwerking.

Hoogheemraad Robert Tieman: “Met dit positieve besluit kan Delfland op volle kracht vooruit met de voorbereidingen voor de nieuwe afvalwaterzuivering. Een nieuwe zuivering die alle mogelijkheden biedt het afvalwater van de mensen en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier goed, toekomstbestendig en in lijn met nieuwste duurzame technieken schoon te maken. Dat is ontzettend belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit.”

Vervolgstappen

Het komende jaar staat in het teken van het verder onderzoeken en uitwerken van kansrijke zuiveringstechnieken die toegepast kunnen bij deze nieuwe zuivering. De inzichten hieruit gebruikt Delfland als basis voor de definitieve keuzes over wat de nieuwe zuivering straks allemaal moet kunnen.

Samen met de gemeente start Delfland de voorbereidingen voor het wijzigen van de bestemming van het terrein Vergulde Hand West. Samen met de gemeente en andere belanghebbenden –onder wie de bewoners van de Westwijk- geeft Delfland verdere uitwerking aan een goede landschappelijke inpassing van de zuivering en meekoppelkansen, zoals educatie en kansen op het vlak van duurzaamheid.


De nieuwe plek van de afvalwaterzuiveringsinstallatie

Meer informatie