Gezonde sloten zonder overlaten

24 oktober 2023

Op maandag 23 oktober mochten Hoogheemraad Robert Tieman van Delfland en wethouder Ivana Somers van de gemeente Vlaardingen de laatste symbolische handeling verrichten om vier overlaten in Vlaardingen af te sluiten. Ze deden dit aan de rand van Vlaardingen ten hoogte van de Trekkade aan de Vlaardingenvaart. De overlaten zijn ooit aangebracht om ervoor te zorgen dat doodlopende sloten niet gaan stinken of overstromen. Het zijn een soort constructies waarmee water vanuit de sloot de riolering in kon lopen.

In het huidige waterbeheer wordt er echter aan gewerkt om zo min mogelijk relatief schoon water – regenwater, oppervlaktewater, grondwater - via de riolering weg te voeren. Het is immers zonde om de waterzuivering schoon water te laten zuiveren. En bovendien is er door het afvoeren van wat men ook wel ‘rioolvreemd water’ noemt, minder capaciteit over in het rioolstelsel om bij hevige regenval voldoende regenwater af te voeren om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Daarom zijn nu op vier plekken de overlaten afgesloten. In plaats daarvan zijn hier kleine gemaaltjes geplaatst. Die pompen net genoeg om het water in beweging te houden. Het bewegende water stroomt niet meer weg in het riool, maar gewoon van watergang naar watergang.

De afsluiting van de overlaten was een samenwerkingsproject van het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Vlaardingen.

Voor meer info, bekijk het filmpje van rioolvreemd water:


Hoogheemraad Robert Tieman en wethouder Ivana Somers verrichten de laatste symbolische handeling om vier overlaten af te sluiten in Vlaardingen