Demissionair minister De Jonge bezoekt Delfland

9 oktober 2023

Maandag 9 oktober bracht demissionair minister De Jonge een werkbezoek aan het hoogheemraadschap van Delfland. De Unie van waterschappen had Delfland hiervoor voorgedragen omdat Delfland ver gevorderd is met de voorbereidingen op de Omgevingswet. Tijdens het bezoek bedankte de minister de medewerkers voor al het werk dat is verzet om de implementatie van de Omgevingswet voor te bereiden.

Ontvangst door dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt en directeur ontwikkeling Wendy Kooistra
Ontvangst door dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt en directeur Wendy Kooistra

De Jonge werd op het Gemeenlandshuis ontvangen door dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt en directeur Wendy Kooistra. Zij vertelden onder meer over de activiteiten en instrumenten die Delfland in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld in het kader van de Omgevingswet. Daarnaast deelden medewerkers hun ervaringen met het oefenen met de Omgevingswet aan de hand van twee praktijkvoorbeelden. Zo was er een voorbeeld over participatie in het gebiedsproces Broekpolder 2040. Hierin stond de nieuwe rol van Delfland als participant centraal. Daarnaast gaven medewerkers een live demonstratie van het indienen van een aanvraag, inclusief vergunningencheck via het Omgevingsloket. Dit laatste onderdeel werd samen met de gemeente Den Haag gedaan.

Demissionair minister De Jonge bedankt medewerkers
Demissionair minister De Jonge bedankt medewerkers

Omgevingswet 1 januari 2024 van kracht

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Dit vraagt om een ruime blik. Ons gebied moet namelijk veilig en gezond zijn én ruimte bieden aan ontwikkeling en ideeën van inwoners en ondernemers. De Omgevingswet voegt verschillende wetten samen. Met als uitgangspunt: meer samenhang en meer overzicht.

Onder de Omgevingswet is er meer aandacht voor participatie: het meedenken over nieuwe plannen bij inwoners in de buurt. En er is voor inwoners en ondernemers één Omgevingsloket. Hierachter werken de overheden samen en zijn er heldere spelregels voor vergunningaanvragen en initiatieven.

De Omgevingswet treedt vanaf 1 januari 2024 in werking.