Aandacht voor waterkwaliteit bij teeltwisseling

27 oktober 2023

De teeltwisseling in de glastuinbouw komt eraan. In deze periode worden kassen grondig gereinigd om te kunnen beginnen met een nieuwe teelt. In het water dat gebruikt wordt voor het reiniging van kassen kunnen overblijfselen van voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen zitten. Het is daarom belangrijk dat dit water niet wordt geloosd in de sloot. Ook het uitlekwater van substraatmatten en groenafval mag niet in de sloot terechtkomen.

Veel ondernemers hebben hier aandacht voor. Toch zien wij dat het niet overal goed gaat en daarom zijn onze handhavers in deze periode extra alert.

Waterkwaliteit

Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water in het hele gebied. Onderdeel daarvan is het tegengaan van lozingen en lekkages uit kassen. Rond de teeltwisseling meten we vaker overschrijdingen van waterkwaliteitsnormen in de sloten en vaarten in het glastuinbouwgebied. Dit is slecht voor de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Voor de branche brengt dit bovendien de toelating van gewasbeschermingsmiddelen in gevaar.

Bewust omgaan met de waterstromen bij teelwisseling is van groot belang. Lozingen moeten worden voorkomen. Een goede planning van de teeltwisseling en kennis van de waterstromen op het bedrijf is daarvoor belangrijk. Ook bij de start van de nieuwe teelt is het van belang om lozing te voorkomen en zoveel mogelijk water te hergebruiken. Over de waterstromen rond de teeltwisseling is een flyer (pdf, 2 MB) gemaakt in samenwerking met Glastuinbouw Waterproof met aandachtspunten en praktische tips om lozingen naar oppervlaktewater te voorkomen.