10-jarig bestaan van het Netwerk Waterketen Delfland

4 oktober 2023

Op dinsdag 19 september vond het lustrumfeest van het NAD plaats op een sfeervolle locatie, Ulawatu Beach in Hoek van Holland. Al tien jaar lang werken twaalf gemeenten, twee drinkwaterbedrijven en het Hoogheemraadschap van Delfland samen aan een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame watercyclus. Deze draagt ook bij aan klimaatadaptatie, energietransitie en de verbetering van de waterkwaliteit.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst keken aanwezigen met elkaar terug op de behaalde successen. De samenwerking in de waterketen is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Ook is er o.a. een voorbeeld ontwikkeld voor een gemeentelijk rioleringsplan en is er veel data met elkaar gedeeld. Robert Tieman was vanuit Delfland aanwezig bij dit mooie lustrumfeest: "Een felicitatie is meer dan op zijn plek. Ik wil jullie van harte feliciteren. Wat zijn er ontzettend veel en mooie stappen gezet in de samenwerking binnen de waterketen de afgelopen 10 jaar."

"Prachtige resultaten om trots op te zijn. Ik kijk ook graag samen met u vooruit en wanneer ik aan de waterketen denk dan zie ik een toekomst voor waarin wij verder werken aan een betrouwbare, toekomstbestendige, betaalbare en duurzame waterketen."

Wat is het NAD?

Het Netwerk Waterketen Delfland is een netwerkorganisatie, ontstaan in 2012 vanuit het samen werken in de afvalwaterketen. Naast Delfland zijn er twaalf gemeenten bij aangesloten. Binnen verschillende projecten werken we regelmatig samen, ook met externe partners. Waar samenwerking met andere partijen tot betere resultaten leidt, zullen we die samenwerking altijd zoeken en aangaan. Zo startte in december 2016 de samenwerking met de drinkwaterbedrijven Dunea en Evides.

Nauwe samenwerking

De afvalwaterketen ontwikkelt tot een watercyclus waarbij alle partijen het fysieke systeem en haar gebruikers centraal stellen. Dat vraagt om samenwerking met partijen als energiebedrijven, onderzoeksinstellingen en particuliere initiatieven. De samenwerkende partners laten zich inspireren door verdienmodellen en gaan flexibel en transparant om met investeringen. Gemeenten, drinkwaterbedrijven en hoogheemraadschap van Delfland gaan vanuit NAD steeds nauwer met elkaar samenwerken richting één faciliterende en kader stellende maatschappelijke organisatie. Een die regie houdt op de kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid van de watercyclus, maar ruimte laat voor initiatief en innovatie.

In 2020 hebben alle partners de bestuurlijke overeenkomst 2021-2027 getekend. Het NAD heeft ook een eigen website: www.waterketendelfland.nl