Rainlevelr groeit door: Edplant is 75ste deelnemer

14 november 2023

In 2012 was tomatenteler Lans in de Oranjepolder de initiator van het project Rainlevelr, een maatregel tegen wateroverlast in het dichtbebouwde glastuinbouwgebied. Vanaf dat moment sloten meer telers zich aan. Op 14 november vond de officiële ingebruikname van de 75e Rainlevelr plaats: Edplant in Maasdijk. Hiermee is 390 hectare glas aangesloten op Rainlevelr.

In Rainlevelr dragen glastelers bij aan het beperken van wateroverlast door vóór een zware bui ruimte te maken in hun hemelwaterbassin of silo. Dat doen ze op vrijwillige basis. Delfland informeert de deelnemers over de neerslagverwachting en laat weten wanneer meer ruimte nodig is.

Manita Koop, hoogheemraad waterkwantiteit bij Delfland, is blij dat het aantal deelnemers aan Rainlevelr stijgt: ‘In februari 2020 hadden we 25 deelnemers, twee jaar later was dit aantal al verdubbeld en nu - zo’n anderhalf jaar verder - is Edplant nummer 75. Hiermee staat de teller nu op 390 hectare, ofwel 10% van het glastuinbouwareaal in Delfland.’

Het is mooi dat Rainlevelr zo groeit. Het zorgen voor opvangcapaciteit in de hemelwatersilo’s en bassins is een hele effectieve maatregel tegen wateroverlast en een belangrijke bijdrage van de sector aan het houden van droge voeten. Dat is nodig want het glastuinbouwgebied is gevoelig voor wateroverlast. Daarnaast is Rainlevelr een maatregel die geen extra ruimte kost. In dit gebied voelen we die ruimtedruk meer dan in de andere glasgebieden van Nederland. Maar we ontwikkelen hier wel een concept dat overal kan worden toegepast.

Voor grote en kleine bedrijven

De noodzaak om Rainlevelr verder uit te rollen en het systeem te optimaliseren ziet gelukkig iedereen inmiddels. Ook Edplant twijfelde niet om aan Rainlevelr deel te nemen. Bertus Bruinen, mede-eigenaar van Edplant, dacht aanvankelijk dat Rainlevelr alleen voor heel grote bedrijven interessant was. ‘Van Gai Vegter van Delfland hoorde ik dat Rainlevelr óók bij ons aangesloten kon worden. En dan is zo’n besluit om deel te nemen snel genomen hoor. Ten eerste was het voor ons ook het juiste moment, omdat de folie vervangen moest worden. En ten tweede willen wij de Oranjepolder graag droog houden. Daar hebben we inmiddels ook al ons steentje aan bijgedragen want het eerste aflaatverzoek is een feit.’

Beperken wateroverlast

‘De grootste uitdaging blijft wel de grillige neerslag’, vervolgt Manita Koop. ‘Alle techniek en alle metingen aan het weer ten spijt, de neerslag kan ons blijven verrassen. Op 3 november is dit weer eens gebleken toen op sommige plekken in Delfland 50 mm regen is gevallen, veel meer dan verwacht. Door de regen in oktober waren alle bassins vol en was de extra opvangcapaciteit bij de Rainlevelr deelnemers heel welkom. We moeten rekening blijven houden met veel neerslag en kans op wateroverlast. Doordat we ook bestaande bassins en silo’s kunnen aansluiten versnellen we de groei van het aantal Rainlevelrs. Met steeds meer deelnemers lukt het steeds beter om de kans op wateroverlast te beperken.’

Ook Rainlevelr worden?

Ga naar rainlevelr.com voor meer informatie.


Officiële ingebruikname door hoogheemraad Manita Koop

Foto: Thierry Schut

Taart voor Edplant als 75ste deelnemer aan Rainlevelr

Foto: Thierry Schut

Het team achter Rainlevelr: Saskia Jouwersma, Hugo Vreugdenhil, hoogheemraad Manita Koop en Gai Vegter

Foto: Thierry Schut