Gemaal Dijkpolder, parel in de polder gerenoveerd

8 november 2023

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de renovatie van het monumentale gemaal Dijkpolder in Maasland. Het gebouw stamt uit 1873 en was aan vernieuwing toe. Het vertoonde verzakkingen en scheuren en de oude pomp moest vervangen worden. Na de grondige opknapbeurt is gemaal Dijkpolder weer toekomstbestending.

Het gerenoveerde gemaal heeft nu een capaciteit van 54 m3 per minuut. Dat zijn bijna 5.500 emmers per minuut. Hiermee is het gemaal goed in staat om het overtollig regenwater bij buien weg te pompen. Zo houden we het water in de Dijkpolder en omgeving op het juiste peil.

Uitdagende klus met respect voor de historie

Het herstellen van scheuren en verzakkingen in een dergelijk oud pand was een technisch uitdagende klus. Bij het wegbreken van de vloer kwamen de oude gemetselde funderingsgewelven tevoorschijn. Er moest inpandig een heel nieuwe betonconstructie met funderingspalen aangebracht worden om het pand weer stevig en stabiel te maken.

De pomp uit 1919 is vervangen voor een nieuwe pompinstallatie. Daarbij is de bediening van het gemaal gemoderniseerd en heeft het gebouw een facelift gekregen. Hierbij werd extra aandacht besteed aan het behoud van de originele architectuur. Dat zie je met name terug in het karakteristieke metselwerk rond de gevel. De oude Pannevis pomp is echt een museumstuk en heeft een mooie plek net buiten het gemaal gekregen als eerbetoon aan de rijke historie en oude techniek van dit gemaal.

Visvriendelijke pomp en vispassage

Net als bij alle andere nieuwe gemalen is ook hier een visvriendelijke pomp geplaatst. De visvriendelijke pomp verplaatst water en vissen van de laag gelegen polder naar het hoger gelegen boezemwater. Om vissen ook van hoog naar laag te helpen, is naast het gemaal een vispassage aangelegd. Hierdoor kunnen vissen ook vanuit de boezem de polder weer in.

Cultureel erfgoed in de polder

Woensdag 8 november openden hoogheemraad Manita Koop en wethouder Melanie Oderwald het nieuwe gemaal. “De polder van Midden-Delfland zit vol oude verhalen. Gemaal Dijkpolder, gebouwd in 1873, staat naast de monumentale Dijkmolen uit 1718. Het zijn honderden jaren later nog steeds tastbare bewijsstukken van onze rijke geschiedenis als waterbeheerders. Het zijn parels in de polder, ons cultureel erfgoed,” aldus hoogheemraad Manita Koop.

Met bijdragen van

De aanleg van de vispassage bij gemaal Dijkpolder is mede mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en Provincie Zuid-Holland.


Wethouder Melanie Oderwald en hoogheemraad Manita Koop openen het vernieuwde gemaal

Oude Pannevis ‘slakkenhuis’ pomp tentoongesteld