Strategische Samenwerkingsagenda Water Delft ondertekend

25 mei 2023

Wethouder Frank van Vliet van en hoogheemraad Marcel Vissers ondertekenden vandaag de Strategische Samenwerkingsagenda Water Delft 2023-2028. Hierin geven we invulling aan onze gezamenlijke visie op het gebied van water en hoe we deze de komende jaren samen kunnen realiseren, voor een klimaatbestendig Delft met een goede waterkwaliteit.

Wethouder Frank van Vliet van en hoogheemraad Marcel Vissers ondertekenden vandaag de Strategische Samenwerkingsagenda Water Delft 2023-2028. Hierin geven we invulling aan onze gezamenlijke visie op het gebied van water en hoe we deze de komende jaren samen kunnen realiseren, voor een klimaatbestendig Delft met een goede waterkwaliteit.

Delft en Delfland hebben een lange historie op het gebied van samenwerken aan waterbeheer. Sinds 2000 is het Waterplan Delft: een blauw netwerk hiervoor het kader. Thema's als toenemende verstedelijking, klimaatverandering, energietransitie, duurzaamheid en circulariteit vragen om verbreding van samenwerking en afstemming. Daarvoor is nu de Strategische Samenwerkingsagenda Water Delft 2023-2028 opgesteld.


Marcel Vissers (links) en Frank van Vliet ondertekenden de samenwerkingsagenda op een van de klimaatkrachtige plekken van Delft: de prachtige tuin van het oude station, waaronder een waterberging ligt met een capaciteit van 350.000 liter.