Onderzoek naar blauwalg in grote plas Delftse Hout

3 mei 2023

Het Nederlands Instituut voor Ecologie en de Universiteit van Amsterdam doen tussen 1 mei en 1 oktober onderzoek naar blauwalg in de grote plas in Delftse Hout. Doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in blauwalgen en de gifstoffen die zij produceren. Naast de reguliere bemonstering van het water in opdracht van Delfland, zijn er dit jaar dus meer metingen.

Op 1 mei is het buitenzwemseizoen van start gegaan. Dat betekent dat wij op de officiële zwemwaterlocaties in ons gebied het water weer controleren op onder meer bacteriën en blauwalg. Zo weet jij als zwemmer waar je aan toe bent. Want, zwemmen in natuurwater is heerlijk, maar je wilt er niet ziek van worden.

Het Nederlands Instituut voor Ecologie en de Universiteit van Amsterdam gaan onderzoek doen naar types blauwalg en de gehaltes gifstoffen die worden aangemaakt. Zij nemen tussen 1 mei tot 1 oktober wekelijks monsters uit de Grote Plas in de Delftse Hout.

Dat betekent dat bezoekers van de Delftse Hout vaker een onderzoeker kunnen zien langskomen in lieslaarzen, met emmers, netten, flessen en meetinstrumenten. Zij bekijkt of factoren als temperatuur, CO­2, fosfaat en stikstof, maar ook watervlooien en blauwalgenparasieten invloed hebben op de types blauwalg en de gifstoffen die zij produceren.

Ook wordt er een boei geplaatst. Deze meet elke 10 minuten de hoeveelheid blauwalgen. Het is een zwarte boei met vogelpinnen (zie foto) om te voorkomen dat meerkoeten erop gaan nestelen. Bezoekers wordt gevraagd om niet te dicht in de buurt van de boei te komen, omdat dit de metingen kan verstoren. Het gebruik van de boei is een test. De ambitie is om in de toekomst meetboeien te gebruiken om de blauwalgen en de risico’s beter te voorspellen.

Het onderzoek wordt gefinancierd door de Europese Unie. De uitkomsten worden gebruikt voor wetenschappelijke kennisdeling en waar mogelijk voor het optimaliseren van blauwalgenmonitoring en risicobepaling. Voor verder informatie kun je contact opnemen met het Nederlands Instituut voor Ecologie: communicatieNIOO@nioo.knaw.nl


Deze boei meet elke 10 minuten de hoeveelheid blauwalgen in het water