Winnaar verkiezingen Delfland: BBB

17 maart 2023

Update voorlopige verkiezingsuitslag
De voorlopige uitslag van de verkiezing is bekend. Nu alle stemmen geteld zijn, komt BBB als winnaar uit de bus voor de waterschapsverkiezingen in Delfland. Donderdag 23 maart om 10.00 uur stelt het centraal stembureau de definitieve uitslag vast.

Ruim 425.500 kiezers brachten hun stem uit. Het opkomstpercentage in onze regio is 43,15%.

Deze voorlopige uitslag is op partijniveau. De komende dagen wordt ook bekend welke kandidaten met voorkeursstemmen zijn gekozen. Door een wetswijziging over het aantal geborgde zetels zijn er in 2023 vijf zetels meer verkiesbaar. De voorlopig verdeling van de zetels is als volgt:

Voorlopige verkiezingsuitslag HHD
Voorlopige verkiezingsuitslag 2023 HH Delfland


Het overzicht van het percentage stemmen per kandidatenlijst ziet er nu als volgt uit:

Staatje met percentages stemmen HHD2023
Percentage stemmen HH Delfland

Definitieve uitslag

De bekendmaking van de definitieve uitslag volgt op donderdag 23 maart om 10.00 uur. Dan wordt duidelijk welke kandidaten zijn verkozen.