Test noodstroomvoorziening AWZI Houtrust

27 maart 2023

Op 28 maart voert Delfluent Services BV een test uit met de noodstroomvoorziening van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Houtrust op Scheveningen. Gedurende de test wordt het gezuiverde water enige tijd via het verversingskanaal en de zeehaven afgevoerd naar de Noordzee. De test start rond 09.00 uur ’s ochtends en duurt maximaal 16 uur.

Op AWZI Houtrust maken wij het afvalwater schoon van de huishoudens en bedrijven in een groot deel van Den Haag en omgeving: dagelijks zo’n 60 miljoen liter. Het zuiveren van afvalwater is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit en gaat 24 uur per dag door.

Het water komt onder andere via ons gemaal aan de Morsestraat de zuivering binnen en wordt nadat het is schoongemaakt via een ondergrondse persleiding afgevoerd naar zee. Voor dat alles is stroom nodig.

Om storingen van het stroomnetwerk te kunnen opvangen, is op de zuivering een noodstroomvoorziening aanwezig die tijdelijk de stroomvoorziening kan overnemen zodat het proces van zuiveren en afvoeren kan blijven doorgaan. De noodstroomvoorziening van Houtrust is recent verbeterd en wordt nu getest.

Daarbij wordt gedurende een aantal uur het schoongemaakte water via het verversingskanaal, gemaal Schoute en de tweede haven afgevoerd naar zee in plaats van door de persleiding.