Nieuw algemeen bestuur Delfland geïnstalleerd

30 maart 2023

De waterschapsverkiezingen zijn geweest. De zetels zijn verdeeld. Het nieuwe algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland gaat aan de slag. Dertig bestuurders legden op woensdag 29 maart de eed of belofte af tijdens hun eerste verenigde vergadering. Daarmee begon hun nieuwe bestuursperiode, die vier jaar zal duren.

Als nieuwe bestuurders de eed of belofte afleggen, zweren of verklaren zij tegenover hun medebestuurders dat zij trouw zullen zijn aan de wet, dat ze hun ambt op een eerlijke manier hebben verkregen en dat zij integer zullen blijven handelen. Beëdigde leden drinken traditiegetrouw ook een glas Moezelwijn, geschonken uit de hensbeker van Delfland. Het waterschap gebruikt die zilveren en vergulde beker uit 1649 bij feestelijke bijeenkomsten zoals de installatie van nieuwe bestuursleden. De hensbeker staat symbool voor broederschap.

Belangrijke rol waterschappen

Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt kijkt uit naar een mooie nieuwe bestuursperiode waarin het bestuur over meerdere grote maatschappelijke thema’s besluiten moeten nemen. “Het zal dus vaker schuren omdat het besef groeit dat niet alles meer overal kan. Politieke belangenafweging wordt steeds belangrijker”, hield hij het nieuwe bestuur voor. “Het is de komende vier jaar aan jullie om samen het algemeen belang te zoeken, om jullie achterban hierin mee te nemen en uiteindelijk knopen door te hakken.”

Formatieproces van start

Het formatieproces is inmiddels begonnen. Winnaar BBB, die met vier zetels in het algemeen bestuur komt, neemt daarin het voortouw. Als eerste stap trok de partij Bert Blase uit Papendrecht aan als verkenner. Hij gaat met alle gekozen partijen in gesprek om te komen tot een bestuurs- of coalitieakkoord voor de komende vier jaar. Het huidige dagelijks bestuur blijft aan totdat er een akkoord ligt en het algemeen bestuur uit hun midden nieuwe dagelijks bestuurders kiest.

Over het algemeen bestuur

Tijdens de waterschapsverkiezingen van woensdag 15 maart 2023 konden inwoners van Delfland stemmen op één van de kandidaten voor het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland. Ofwel: op één van de 26 vertegenwoordigers in ons algemeen bestuur. Door een wetswijziging over het aantal geborgde zetels bij waterschappen, waren er in het algemeen bestuur vijf zetels meer te verdelen dan tijdens de vorige waterschapsverkiezingen.

De geborgde zetels in het algemeen bestuur zijn niet verkiesbaar: twee zijn bestemd voor Natuurterreinen en twee zetels zijn bestemd voor Ongebouwd. Het algemeen bestuur van Delfland bestaat in totaal uit dertig zetels en vergadert minimaal zes keer per jaar. Die bijeenkomst heet ‘de verenigde vergadering’. In de verenigde vergadering (VV) neemt het algemeen bestuur besluiten over het beleid en de plannen en projecten van het waterschap.

Luister mee met de VV

De eerste vergadering van het nieuwe bestuur was net als alle andere vergaderingen van het algemeen bestuur openbaar. Iedereen kan die bijeenkomsten bijwonen in het kantoor van Delfland of live beluisteren via hhdelfland.waterschapsinformatie.nl.