Definitieve verkiezingsuitslag

23 maart 2023

Nieuwkomer BBB met vier zetels in algemeen bestuur Delfland

Het centraal stembureau heeft donderdagochtend 23 maart tijdens een openbare zitting de uitslag voor de verkiezingen van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland definitief vastgesteld. BBB won de waterschapsverkiezingen bij Delfland: zij komen met vier zetels in het algemeen bestuur. Ook VVD en Water Natuurlijk zijn de komende vier jaar allebei verzekerd van vier zetels.

AWP voor water, klimaat en natuur, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) en Partij voor de Dieren behouden ieder hun drie zetels. En ook het CDA blijft met twee zetels vertegenwoordigd. ChristenUnie-SGP, Belang van Nederland (BVNL) en JA21 behaalden ieder één zetel, 50PLUS verliest hun enige zetel. GOUD slaagde er bij hun eerste deelname aan de verkiezingen niet in een zetel te bemachtigen.

Definitief opkomstcijfer

Van de in totaal 1.001.976 opgeroepen kiezers hebben 449.148 mensen in het beheergebied van Delfland hun stem uitgebracht. Hiermee komt het opkomstcijfer op 44,8%. De leden van het centraal stembureau hebben 23 maart vastgesteld dat er geen hertelling noodzakelijk is. Daarnaast hebben ze de zeteltoekenning per partij en per kandidaat vastgesteld. Dit maakt onderstaande uitslag definitief.

Verkiezingsuitslag

tabel verkiezingsuitslag 1457

Door een wetswijziging over het aantal geborgde zetels bij waterschappen, zijn er in het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland vijf zetels meer te verdelen dan tijdens de vorige waterschapsverkiezingen. De geborgde zetels zijn niet verkiesbaar. Twee geborgde zetels in het algemeen bestuur van Delfland zijn bestemd voor Natuurterreinen en twee zetels zijn bestemd voor Ongebouwd.

Hoe nu verder?

Het huidige algemeen bestuur neemt op maandag 27 maart om 15.30 uur afscheid. Twee dagen later, op woensdag 29 maart om 15.30 uur, vindt de eerste vergadering van het nieuwe algemeen bestuur plaats. Dan leggen de nieuwe leden de eed of belofte af. Deze openbare vergaderingen vinden plaats in het kantoor van Delfland. Iedereen kan deze vergaderingen bijwonen of live beluisteren via hhdelfland.waterschapsinformatie.nl. In de komende weken vinden ook de coalitieonderhandelingen plaats.

Meer informatie:

Afbeelding definitieve uitslag verkiezingen Delfland 2023