Vervuild water in Maasdijk

22 juni 2023

Update 28 juni - Vissterfte in Maasdijk veroorzaakt door grote vuilprop: gooi geen doekjes in de wc!


De stank en vissterfte in bij industrieterrein Maasambacht zijn veroorzaakt door een grote prop van doekjes en vet bij het doorvoergemaal van Delfland. De problemen zijn verholpen en de waterkwaliteit is weer op orde. Dijkgraaf Piet Hein Daverveldt: “Doekjes, luiers en andere zaken die door de wc worden gespoeld leiden tot verstoppingen in het riool en storingen in gemalen. Zij kosten gemeenten en waterschappen jaarlijks veel geld en kunnen dus ook tot dit soort calamiteiten leiden.”


Medewerkers van Delfland en de gemeente Westland hebben vanaf vrijdag 24 juni hard gewerkt om de oorzaak te vinden van waterkwaliteitsproblemen bij bedrijventerrein Maasambacht in Maasdijk, gemeente Westland. Daar liep vies rioolwater de sloot in met vissterfte en stankoverlast tot gevolg.


Delfland heeft een stuw en een duiker dichtgezet om verdere verspreiding te voorkomen. De gemeente Westland heeft het rioolgemaal stilgezet, de dode vissen opgeruimd en met twee grote zuigwagens is het vuile water afgezogen. De oorzaak was moeilijk te vinden. Uiteindelijk bleek dat een grote prop van vieze doekjes en ander vuil de aanvoer naar het doorvoergemaal van Delfland lastig maakte, waardoor het water niet werd afgevoerd en uiteindelijk in het oppervlaktewater liep.


Daverveldt: “Het inzamelen en schoonmaken van afvalwater is heel belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit. Wij hebben dat in Nederland goed geregeld. De gemeenten zamelen het rioolwater uit huishoudens en bedrijven in en verpompen het naar de waterschappen. De waterschappen maken het water vervolgens schoon voordat het weer wordt teruggegeven aan de natuur. Het systeem is ingericht op de drie p’s: poep, plas en (wc)papier. Zaken als vet, schoonmaakdoekjes, billendoekjes, tampons en luiers veroorzaken verstoringen en verstoppingen. En in dit geval dus ook tot vies slootwater en vissterfte. Het is belangrijk om daar rekening mee te houden: gooi geen rommel door de wc en geen vet door het gootsteenputje!”

Update 24 juni om 13.15 uur - Ruimte maken voor vers water

Vanmorgen vroeg zijn onze mensen weer poolshoogte gaan nemen. Daarbij is ook het zuurstofgehalte van het water gemeten. Dat was iets achteruitgegaan. Daarom hebben wij besloten een mobiele pomp neer te zetten die het zuurstofarme water afzuigt waardoor er ruimte komt voor vers water. De pomp blijft in elk geval 24 uur draaien.

Wij houden de situatie in de gaten: vanavond en morgenochtend gaan onze toezichthouders weer kijken.

Mobiele pompen

Update 23 juni om 18.30 uur - Afzuigen vuil water

Op dit moment wordt nog steeds vuil water afgezogen. Dode vissen zijn geruimd.

Gezamenlijk onderzoek heeft aangetoond dat er een vuilprop zat voor het doorvoergemaal van Delfland, waardoor het peil in het riool hoger stond dan normaal. De prop is verwijderd en het peil in het riool is weer gezakt.

Vuilproppen in riolen en gemalen ontstaan doordat er zaken door wc en gootsteen worden gespoeld die daar niet in horen. Denk aan schoonmaakdoekjes, nat wc-papier, billendoekjes en vet.

Wij houden de situatie gedurende het weekend in de gaten en zetten als het nodig is extra pompen in om de watergang door te spoelen.

Vuil water

Update 23 juni om 14.00 uur - Bron vervuiling Maasdijk gevonden

De bron van het vieze water in Maasdijk bij industrieterrein Maasambacht is gevonden. Het blijkt om een rioolgemaal te gaan. De gemeente Westland heeft de pomp van het gemaal uitgezet. Twee zuigwagens zijn bezig om het vervuilde water af te zuigen. De dode vissen worden opgeruimd.

Als dat is gebeurd zetten wij ons oppervlaktewatergemaal weer aan en komt de doorstroming met vers water op gang.

Update 22 juni - Vervuild water in Maasdijk

Vanmiddag zijn enkele meldingen bij ons binnengekomen over vervuild en stinkend water in de buurt van de Willem III Straat in Maasdijk. In de buurt van het rioolgemaal zijn ook dode vissen gezien. Een collega van toezicht is ter plaatse voor nader onderzoek.

Oorzaken dode vissen

In een periode van droogte kan het voorkomen dat het zuurstofgehalte van het water lager is. Vissen kunnen dan naar zuurstof gaan happen. Bij een hevige piekbui kan het zijn dat de grond het water niet goed opneemt en dat het riool overbelast raakt en overstort naar de sloot. Ook dit heeft invloed op het zuurstofgehalte in het water. Zie je dode of naar zuurstof happende vissen? Maak er een melding van bij ons loket.