Proef met waterplanten verplaatsen

21 juni 2023

Deze week zijn we een proef gestart met het verplaatsen van waterplanten. Dit doen we om erachter te komen of waterplanten zich goed blijven ontwikkelen als we ze een nieuwe plek geven, want voldoende waterplanten in ons gebied draagt bij aan een goede waterkwaliteit en meer biodiversiteit.

Verhuizen

De proef start in de Zevenhuizerplas net buiten ons gebied vlakbij Rotterdam. Hier halen we aarvederkruid uit de plas en verplaatsen we naar de Oude Spui bij Maasdijk. Aarvederkruid komt in ons gebied weinig voor, maar is wel belangrijk voor de diversiteit van inheemse waterplanten. In totaal gaan we zes soorten waterplanten verplaatsen uit verschillende gebieden naar de onderzoekslocatie in de Oude Spui. Op deze locatie monitoren we vervolgens of de waterplanten zich goed ontwikkelen in het groeiseizoen. In het voorjaar van 2024 weten we of de proef geslaagd is. Het verplaatsen van waterplanten zal voor de aanwezige waternatuur weinig tot geen belasting zijn. We letten bij het uitvoeren van de proef ook of er geen bijzondere soorten of broedende vogels verstoord raken.

Evenwicht

Voldoende waterplanten zijn belangrijk voor een evenwichtige waternatuur. Vissen zetten hun eitjes bijvoorbeeld af tussen de waterplanten, zodat jonge vis daar voedsel en beschutting vindt. En waterplanten dragen bij aan een betere waterkwaliteit, doordat ze een zuiverende werking hebben op het water. Maar op sommige plekken kunnen waterplanten een belemmering vormen voor de doorstroming van het water. Als het hard regent en er staan teveel waterplanten in een sloot dan kan het overtollige water soms niet snel genoeg afgevoerd worden. Dit kan leiden tot wateroverlast. Een goed evenwicht tussen voldoende waterplanten voor de waterkwaliteit en goede doorstroming van water is dus heel belangrijk.