Meerdere overtredingen tijdens handhavingsdag

2 juni 2023

Op woensdag 31 mei hield Delfland een grootschalige handhavingsdag. Handhavers trokken het gebied in om toezicht te houden bij glastuinbouwbedrijven, langs dijken en kades en in verschillende polders. Dit gebeurde vanaf de grond en vanuit de lucht met een helikopter.

Tijdens de handhavingsdag hielden handhavers toezicht op de naleving van onder andere de Waterwet, Delflandse Keur en de Scheepvaartverkeerswet. In totaal wordt er twee keer proces-verbaal opgemaakt, twee keer een last onder dwangsom opgelegd en tien waarschuwingen uitgedeeld.

Overtredingen

In de glastuinbouwgebieden werden overtredingen gezien die de waterkwaliteit raken. Zo was er sprake van een percolaatlozing, bodemlozing en een mogelijke lozing van condenswater. In Maasdijk kwamen handhavers een roodgekleurde sloot tegen. De rode kleurstof kwam van het voedingswater van een potplantkwekerij af.

Maar ook op andere plekken in het gebied werden overtredingen gezien, zoals losse takken in een sloot die de doorstroming belemmerde, een kap van een boom op een waterkering en mestopslag te dicht langs het water.

Vanuit de lucht werden onder andere graafwerkzaamheden aan een duin gezien. Handhavers hebben ter plaatse direct het werk stil laten leggen. Wanneer dit zonder vergunning gebeurt en zonder de juiste maatregelen kan zand verschuiven en verzwakken de duinen.