Situatie hoge PFOS-waarden in water bedrijventerrein Forepark Den Haag

13 juli 2023

Vandaag verscheen een artikel van radioprogramma Pointer over een meting van januari 2021 waarin hoge PFOS-waarden in slootwater zijn gemeten. Het gaat om een sloot op het bedrijventerrein in Forepark, Den Haag. De sloot ligt dwars op de straat Tiber. In het kaartje hieronder is de sloot rood omrand. De gemeten PFOS-waarden in de sloten in omliggende woonwijken lagen ver beneden de toen en nu geldende RIVM-richtlijn.

kaartje

PFAS kun je via water binnenkrijgen wanneer je een slok water inslikt tijdens het zwemmen. Of wanneer je zelf gevangen vis eet. We raden altijd aan te zwemmen in officiële zwemwaterlocaties. De sloot in het bedrijventerrein en de sloten in omliggende woonwijken zijn dit niet. Hengelaars mogen hier alleen met een vergunning vissen. Zelf gevangen vis meenemen of opeten is verboden.

Wat was er aan de hand?

De sloot waar wij in 2020 gingen baggeren, ligt in het bedrijventerrein Forepark in Den Haag. Standaard meten wij de bodem voordat er gebaggerd wordt.

Bij de sloot in het bedrijventerrein werden PFOS-waarden gemeten die ver boven de RIVM-richtlijn voor waterbodem lagen. Er is een relatie tussen de waterbodem en het water. Daarom hebben we daar vervolgmetingen in het slootwater gedaan. De metingen in het slootwater op het bedrijventerrein waren ook hoog. Maar binnen de geldende RIVM-richtlijn voor drinkwater van toen.

Op basis van de metingen hebben wij in 2021 een aantal vervolgacties uitgevoerd. We zijn een onderzoek gestart naar de mogelijke vervuiler. Verder hebben we de sliblaag van de bodem weggehaald en afgevoerd naar een erkend verwerker.

Omdat we in de sloten in omliggende woonwijken moesten baggeren, hebben wij ook daar metingen in de bodem gedaan. In de sloten in omliggende woonwijken waren de PFOS-waarden heel veel lager of zelfs bijna niet aanwezig. Ze lagen onder de RIVM-richtlijn voor waterbodem.

Vervolgacties

We hebben inmiddels nieuwe metingen in gang gezet. Dit doen we in de sloot op het bedrijventerrein Forepark en in de sloten in de omliggende woonwijken. Ook wij willen weten hoe het nu is met de kwaliteit van het water. Zodra de resultaten bekend zijn, delen we deze. Op basis van de resultaten van het onderzoek nemen we wanneer dit nodig is maatregelen.

Bij het onderzoek naar de mogelijke vervuiler hebben wij een vergissing gemaakt. Wij hebben de cijfers per ongeluk verwisseld en dit betreuren wij zeer. Daardoor konden wij de vervuiler niet vaststellen. Dit onderzoek zijn wij opnieuw gestart. Op basis van de resultaten nemen wij maatregelen.

Wat is PFOS?

PFOS is een PFAS-soort. PFAS is een verzamelnaam en staat voor poly- en perfluoroalkylstoffen. Deze groep chemische stoffen is door mensen gemaakt en komt van nature niet voor in het milieu. PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid.

Aandacht voor PFAS belangrijk

PFAS zijn stoffen die nog niet uit het milieu gehaald kunnen worden. Het is daarom belangrijk dat het er niet meer in komt. Want wat niet in het milieu komt, hoeft er ook niet uit.

Delfland zit bovenop het onderwerp waterkwaliteit. Het is een van de belangrijkste onderwerpen in het coalitieakkoord. We willen bestaande PFAS-verontreiniging terugdringen en nieuwe verontreiniging voorkomen. Daarom hebben wij ons hard gemaakt voor het vaststellen van PFAS-normen. En wij zetten ons samen met andere waterschappen in om PFAS-stoffen te verbieden.

Meer informatie

Lees hier de vragen en antwoorden over dit onderwerp.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (015) 260 81 08. U kunt ook mailen naar loket@hhdelfland.nl.