Delfland informeert omwonenden en bedrijven over vervuilde sloot Forepark

28 juli 2023

Op vrijdag 28 juli hebben omwonenden en bedrijven van de met PFOS vervuilde sloot op het bedrijventerrein Forepark in Den Haag een brief ontvangen over de actuele situatie bij en rondom de sloot. Het Hoogheemraadschap van Delfland deelt de zorgen die omwonenden en bedrijven hebben en zal daarom ook in de nabije toekomst alle betrokkenen zoveel mogelijk blijven informeren over de situatie.

In de brief kunnen omwonenden en bedrijven lezen welke maatregelen het waterschap inmiddels heeft genomen. Ook worden ze geïnformeerd over de vervolgacties die Delfland de komende weken uitvoert en kunnen ze meer te weten komen over het RIVM-advies over de PFOS-waarden die in 2020 – 2021 zijn gemeten in de vervuilde sloot op het bedrijventerrein. Het RIVM, dat gaat over de volksgezondheid, geeft ook adviezen over de meetresultaten in de woonwijk naast het bedrijventerrein.

Alle tot nu beschikbare informatie over de met PFOS vervuilde sloot op het bedrijventerrein Forepark in Den Haag is te bekijken in het Dossier PFAS op onze website.


Meer informatie