Sportcomplex De Blinkerd verwarmd door warmte uit rioolwater

12 januari 2023

De gemeente Den Haag gaat sportcomplex De Blinkerd duurzaam renoveren. Voor de ruimteverwarming in het complex en verwarming van het zwembad gaat de gemeente de warmte gebruiken van het rioolwater dat door het Hoogheemraadschap van Delfland wordt verzameld in het naastgelegen riooleindgemaal Scheveningen / Belgisch Park. Van daaruit wordt dit verpompt naar afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust. Deze vorm van duurzame warmte winnen wordt ook wel riothermie genoemd. Daartoe ondertekenden de gemeente Den Haag en Van Dorp een bouwteamovereenkomst voor het warmtesysteem dat het gebruik van warmte uit het afvalwater mogelijk moet maken.

'Warmte uit afvalwater wordt nog te vaak ‘vergeten’ en niet gebruikt. Tot een aantal jaar geleden was het riool niets meer dan een netwerk aan leidingen waar afvalwater doorheen liep, terwijl het een enorm potentieel heeft voor warmtewinning en bijna overal toepasbaar is. Riothermie vormt een goede bron van duurzame energie; het is warmte die reeds lokaal aanwezig is en anders verloren gaat', zegt wethouder Arjen Kapteijns (Energietransitie, Duurzaamheid en Klimaatadaptatie).

Het riooleindgemaal is eigendom van het Hoogheemraadschap van Delfland. Delfland werkt mee aan het opstellen van een technisch ontwerp voor een installatie voor de riothermie voor De Blinkerd. Op basis van het technisch ontwerp worden verdere afspraken gemaakt over onder andere de aanbesteding en uitvoering. Door deze ontwikkeling mogelijk te maken, dragen partijen bij aan het versnellen van de energietransitie.

Ruud Egas (Hoogheemraadschap van Delfland): 'Als waterschap dragen wij daaraan ons steentje zeker bij. Ook in Den Haag. Op AWZI Houtrust bijvoorbeeld maken wij uit rioolwater groen gas dat wordt gebruikt om Haagse huishoudens te verwarmen. Dat wij in deze samenwerking het afvalwater van Hagenaars gaan gebruiken om het zwemwater van de Blinkerd lekker op temperatuur te brengen is prachtig. Ook in oppervlaktewater en schoongemaakt water zit restwarmte die wij in de nabije toekomst willen gaan inzetten voor dit soort initiatieven.'

Voor de energietransitie zijn bronnen van schone energie nodig, netten die bronnen koppelen en een gebouwde omgeving die klaar is om op schone energie over te stappen. Riothermie is zo'n vorm van schone energie. Dit project biedt de potentie het gasverbruik voor de verwarming van het sportcomplex met 93% tot zelfs 100% terug te brengen. Dit betekent dat hiermee het sportcomplex inclusief zwembad volledig aardgasvrij kan worden verwarmd. Met dit project wordt 170.000 m3 gas bespaard, dat kun je vergelijken met 170 woningen van het gas af. Zwembaden zijn grootverbruikers en dit project is daarmee, zeker gezien de gestegen aardgasprijzen, een enorme winst voor het milieu en de uitgaven van de gemeente.