Groot onderhoud en vispassage Wateringsesluis afgerond

19 januari 2023

Na renovatie is de Wateringsesluis in Maassluis weer vispasseerbaar gemaakt. Vissen kunnen dit voorjaar weer vanuit de haven het gebied intrekken.

Afgelopen jaar heeft onze aannemer hard gewerkt om de Wateringsesluis in Maassluis op te knappen. De sluis is nu weer toekomstbestendig. Na een volledige inspectie van de sluis zijn scheuren hersteld, de stalen schuif en de houten sluisdeuren zijn in de werkplaats opgeknapt. Ook is de (zoutwater)pomp gecontroleerd en hersteld. Voor de vispasseerbaarheid zijn er automatisch afsluitbare luiken aangebracht in de deuren en de schuif. Zo kunnen de vissen en glasaaltjes komend voorjaar weer vanuit de haven het gebied intrekken, zoals vroeger ook het geval was als de sluis openging om het teveel aan water te spuien.

Aanvullend op de werkzaamheden van Delfland wordt het sluishoofd nu nog in opdracht van de gemeente Maassluis aangepast met een loopvlonder om een mooi uitzichtpunt over de haven te maken. Dit is bijna klaar.

Wateringsesluis impressie
Impressie loopvlonder Wateringsesluis

De Wateringsesluis bestaat al vanaf de 14e eeuw en heeft de status van Gemeentelijk monument.

Vergroten leefgebied vissen

Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water in heel het gebied. Voldoende vissen in het water hoort daarbij. Alleen is het voor vissen niet altijd even makkelijk om andere gebieden te bereiken door obstakels als gemalen, sluizen en stuwen. Een vispassage helpt vissen hier voorbij te zwemmen en het leefgebied te vergroten. En dat is goed voor de biodiversiteit en de waterkwaliteit in het gebied.

Met bijdragen van

De aanleg van de vispassage is mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), Provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland.

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en logo Provincie Zuid-Holland