Prijsuitreiking scriptieprijs Delfland

6 februari 2023

Voor het 8ste jaar op rij heeft Delfland de scriptieprijs uitgereikt. De winnaar van dit jaar is Niels Walrave.

De scriptie van Niels gaat over klimaatverandering en waterveiligheid. Deze 2 facetten zorgen ervoor dat Nederland continu moet werken aan het op orde houden van de waterveiligheid, bijvoorbeeld door dijkversterkingen. Dijkversterkingen zijn kostbaar en hebben grote impact op de leefomgeving van dijkbewoners. Voor waterschappen is het daarom heel belangrijk om enerzijds de veiligheid te waarborgen en anderzijds extra kennis te ontwikkelen om op basis daarvan scherper aan de wind te durven varen en onnodige versterkingskosten en overlast te voorkomen. Fundamenteel onderzoek naar extra sterkte van dijken is hiertoe cruciaal.

De jury was mede vanwege deze relevantie voor waterschappen heel enthousiast dat Niels onderzoek heeft gedaan naar de mogelijke extra sterkte van dijklichamen wanneer er rekening wordt gehouden met onverzadigde zones.

Niels heeft in zijn onderzoek proeven gedaan op klei uit dijklichamen en toont daarmee aan dat de werkelijke sterkte van dijklichamen vaak groter is dan waarmee nu wordt gerekend. Zijn bevindingen hebben de potentie om uiteindelijk (met aanvullend onderzoek) in een veiligheidsfactor te worden verwerkt met als potentiële spin-off een dijkversterkingsopgave tegen lagere kosten, minder materiaalgebruik en emissies en minder overlast voor dijkbewoners.

Niels heeft op 9 februari bij Delfland zijn scriptieprijs in ontvangst genomen en zijn scriptie toegelicht aan veel geïnteresseerde collega's van Delfland.

Kennis over water stimuleren
De Scriptieprijs Delfland is in het leven geroepen om de ontwikkeling en verspreiding van kennis over water te stimuleren. Studenten van universiteiten kunnen met het insturen van hun scriptie jaarlijks kans maken op deze prijs.