Positieve trend waterkwaliteit – Nutriënten Verontreinigd Gebied

3 februari 2023

Duurzaam Boer Blijven. Onder die noemer werken boeren in het gebied van Delfland samen aan kringlooplandbouw. Het doel: een toekomstbestendige melkveehouderij, een landschap vol biodiversiteit én een aantoonbare verbetering van hun prestaties voor het milieu. Het resultaat: de waterkwaliteit in het grasland van ons gebied laat een bestendig positieve trend zien.

LTO Delflands Groen, gemeente Midden-Delfland, Friesland Campina en inmiddels 46 boeren werken sinds 2008 samen aan kringlooplandbouw in het gebied van Delfland. Op maandag 30 januari kwamen al die partijen bij elkaar voor ‘hun’ tweede bijeenkomst van het studieseizoen Kringloopboeren 2022/2023. Tijdens de goedbezochte avond in Schipluiden spraken zij over ‘waterkwaliteit’, ‘stikstof’ en de recente landelijke ontwikkelingen op deze thema’s. Ook de doorontwikkeling en borging van kringloopcertificaten was onderwerp van gesprek.

Positieve trend waterkwaliteit

Ruim 90% van alle melkveehouders in ons gebied zet zich inmiddels gezamenlijk in om de kringloop te sluiten en daarmee nóg efficiënter te boeren voor landschap, dier en milieu. Die 46 boeren werken dagelijks in dé proeftuin voor kringlooplandbouw van Nederland en ontwikkelen steeds opnieuw manieren om nog verder te verduurzamen.

Het Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Midden-Delfland, Rotterdam de Boer op! (van Natuurmonumenten) en Friesland Campina geven die kringloopboeren financiële steun als ze meer doen dan ze wettelijk verplicht zijn om de waterkwaliteit en de biodiversiteit te beschermen. Het resultaat: de waterkwaliteit in het grasland van ons gebied laat een bestendig positieve trend zien.

Nutriënten Verontreinigd Gebied

“Delfland is blij met die positieve trend, waarmee de waterkwaliteitsdoelen in zicht komen”, zegt hoogheemraad Marcel Vissers. “Wij waren dan ook onaangenaam verrast dat ons gehele gebied door het ministerie van LNV is aangewezen als met Nutriënten Verontreinigd Gebied. Dat doet geen recht aan de positieve ontwikkeling van de waterkwaliteit in het grasland en de inspanningen van de boeren. De aanwijzing benadeelt deze ondernemers. Delfland heeft daarom besloten om de minister te vragen om herziening van die aanwijzing. De gemeente, de provincie en ook de partijen van de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland ondersteunen dat verzoek.”

Wat is kringlooplandbouw?

Koeien bemesten de bodem waardoor gras kan groeien: Dat gras is het voedsel van die koeien. Bij kringlooplandbouw laat een boer deze kringloop zo goed mogelijk werken. De aanvoer van (kracht)voer en (kunst)mest kan dan omlaag, zodat een boer minder fosfaat en stikstof naar het milieu verliest. Ook wordt er gewerkt aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het stimuleren van natuur- en landschapswaarden.