Delfland stroopt de mouwen op tegen wateroverlast

2 februari 2023

Delfland stroopt de mouwen op om de komende jaren de knelpunten in het watersysteem aan te pakken. Ruim 98% van het watersysteem voldoet al aan de provinciale norm voor wateroverlast. Er ligt nu een uitvoeringsplan om voor 2028 alle resterende knelpunten op te lossen. Delfland denkt ook verder vooruit. Via de strategie wateroverlast spelen ze in op toekomstige uitdagingen door steeds extremer weer.

De komende twee jaar besteedt Delfland hieraan ca 1,2 miljoen euro. Het budget voor de jaren 2025-2027 is afhankelijk van nader onderzoek en benodigde maatregelen. Urgentie en complexiteit bepalen waar Delfland eerst aan het werk gaat. Uiteraard in nauwe afstemming met partners in het gebied.

Oplossingen voor knelpunten

Een knelpunt is een plek waar het water niet vlot genoeg kan doorstromen en de kans dat het water buiten de oevers van de sloot of vaart treedt te groot is. De oplossing is vaak het vergroten van duikers (ondergrondse verbinding van een sloot en vaart), vergroten van stuwen of het ophogen van lagergelegen land of weg.

De knelpunten bevinden zich voornamelijk in het stedelijk gebied van Schiedam en Vlaardingen en het glastuinbouwgebied Westland. In het grasland van Midden-Delfland gaat Delfland de komende jaren met de boeren in overleg om te kijken wat de beste oplossing is. Ook op andere plekken zullen gesprekken lopen om knelpunten op de juiste manier te verhelpen.


Het weer houdt zich niet aan statistieken

De Provincie heeft normen vastgesteld over de berging- en afvoercapaciteit waaraan de sloten, singels, plassen, vlieten en vaarten moeten voldoen. Het grondgebruik bepaalt hoe vaak het water buiten de oevers mag treden. Volgens de huidige normen geldt voor stedelijk gebied eens in de 100 jaar. Voor glastuinbouw geldt een overschrijding van eens in de 50 jaar en voor glasland is dat eens in de 10 jaar. Het actuele weer houdt zich helaas niet aan dit soort statistieken. Het weer wordt steeds extremer. Het is dus goed mogelijk dat er toch vaker wateroverlast is vanuit het watersysteem.


Voorkomen is beter dan genezen

Hoogheemraad Manita Koop: “Gelijktijdig met het aanpakken van de laatste knelpunten in het watersysteem heeft Delfland een strategie wateroverlast voor de lange termijn ontwikkeld, voor 2050 én verder. Als waterschap weten we als geen ander hoe we ons aan moeten passen aan de grillen van het water. Met deze strategie spelen we in op de uitdagingen door steeds extremer weer. Waar we precies rekening mee moeten houden is onzeker. Wat wel zeker is: als we niets doen, neemt de kans op schade door wateroverlast vanuit het watersysteem flink toe. Willen we fijn kunnen blijven wonen, werken en recreëren in Delfland, dan moet elke schop in de grond toekomstbestendig zijn. Samen met medeoverheden, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en inwoners gaan we nu aan de slag om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken! Zodat we ook voor de lange termijn gesteld staan. ”

Kaartje-knelpunten-stedelijk-glastuinbouw-en-grasland
Figuur 1: knelpunten stedelijk, glastuinbouw en grasland