Delfland start campagne waterschapsverkiezingen 2023

14 februari 2023

‘Hoe zie jij de toekomst van ons water?’ Die vraag staat centraal in de campagne voor de waterschapsverkiezingen, waarvoor dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt in het bijzijn van burgemeester Marja van Bijsterveldt op dinsdag 14 februari het officiële startsein gaf. Doel: kiezers in het gebied van Delfland een maand lang informeren en enthousiasmeren zodat zij op woensdag 15 maart hun stem uitbrengen tijdens de waterschapsverkiezingen 2023.

Met de campagne ‘Hoe zie jij de toekomst van ons water?’ wil het Hoogheemraadschap van Delfland haar inwoners laten zien dat er op woensdag 15 maart echt iets te kiezen valt. De vraagstukken waar het waterschap zich de komende jaren mee bezig houdt zijn geen ver-van-je-bed-show meer, maar vinden recht voor deur van kiezers plaats. Door te stemmen, hebben inwoners invloed op de keuzes die het bestuur van Delfland maakt.

Officieel startsein

Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt gaf vandaag het officiële startsein voor de campagne, door het eerste verkiezingsbord in de regio voor de waterschapsverkiezingen te onthullen. Dijkgraaf Daverveldt: “Water is van ons allemaal en raakt ons allemaal. Bepaal welke keuze we maken om in de regio veilig en gezond te wonen, werken en recreëren. Nu en in de toekomst.”

Burgemeester Marja van Bijsterveldt van gemeente Delft was, mede namens haar collega burgemeesters uit de regio, aanwezig bij de kick-off van de waterschapsverkiezingen: "Water is en wordt steeds belangrijker voor onze leefomgeving. Denk aan gevolgen van extremer weer en waar bestendige woningen gebouwd kunnen worden of de impact van water op onze agrarische sector. Allemaal zaken die ertoe doen. Ik roep daarom iedereen vanaf 18 jaar op om gebruik te maken van je stemrecht. Bepaal mee over de toekomst van je eigen regio.”

Campagne met dilemma’s

Inwoners kunnen bijvoorbeeld mede bepalen of het hoogheemraadschap hogere dijken moet bouwen of in haar gebied juist meer ruimte moet gaan vrijhouden voor water. Kiezers kunnen, door hun stem uit te brengen, aangeven of de natuur een nog belangrijkere rol moet krijgen bij waterprojecten. Of vinden ze het belangrijk meer belastinggeld te besteden aan middelen waarmee Delfland helemaal energieneutraal wordt? Deze en andere dilemma’s komen daarom terug in de campagne ‘Hoe zie jij de toekomst van ons water?’.

Hulp bij stemkeuze

Of nou partij A de verkiezingen wint of juist partij B… onze dijken moeten onderhouden worden en ons afvalwater gezuiverd. Die taken van het waterschap staan bij geen enkele partij die meedoet aan de verkiezingen ter discussie. Maar over de manier waaróp dat gebeurt, verschillen de partijen wel van mening. Bewoners kunnen op MijnStem.nl een advies krijgen welke van de twaalf partijen binnen Delfland het beste bij hen past.