€ 4,3 miljoen voor betere waterkwaliteit in agrarisch gebied Zuid-Holland

3 februari 2023

Op vrijdag 3 februari tekenden de bestuurders van vijf waterschappen en de Provincie Zuid-Holland in Zoeterwoude een vernieuwde overeenkomst voor agrarisch waterbeheer. Voor de komende zes jaar is 4,3 miljoen euro beschikbaar voor agrariërs die maatregelen treffen om de waterkwaliteit op hun land en in de sloot te verbeteren.

Agrariërs voeren op hun eigen percelen maatregelen uit die helpen om de kwaliteit van het water én de biodiversiteit in en rond sloten te verbeteren. Het gaat om maatregelen die rekening houden met het leven in de sloot, zoals het baggeren met de baggerpomp, het ecologisch schonen van de sloten en het onderhouden van natuurvriendelijk oevers. Ook voor maatregelen die bijdragen aan het opvangen en vasthouden van water is geld beschikbaar.

Hoogheemraad Vissers: “In dit gebied wonen we met veel mensen op een relatief klein stukje Nederland. De invloed van de mensen op de waterkwaliteit is dan ook groot. Als Delfland werken we dagelijks aan schoon, gezond en levend water. En daarbij kunnen we de hulp van alle partijen in ons gebied gebruiken. Ik ben dan ook heel blij met deze samenwerking waarin we initiatieven ondersteunen die bijdragen aan het verder verbeteren van de waterkwaliteit.”

Het grootste deel van het beschikbare geld (65%) komt bij de EU vandaan. De provincie is kaderstellend voor het agrarisch natuurbeheer vanuit het Natuurbeheerplan en zorgt voor de verdeling van geld vanuit de EU. Hoogheemraadschap van Rijnland, waterschap Rivierenland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard nemen samen de overige 35% voor hun rekening.