Test waterberging Molenvlietpark goed verlopen

5 december 2023

Afgelopen week stond er maar liefst zestig miljoen liter water in het Molenvlietpark. Delfland testte daarmee de functie van het park als waterberging. De test verliep goed en bracht ook een aantal leerpunten met zich mee.

Delfland heeft meerdere waterbergingen in de regio, waaronder Molenvlietpark. Waterbergingen zijn plekken die Delfland bij fikse regenbuien kan laten vollopen met water. Op die manier verkleinen we de kans op wateroverlast. Afgelopen week is de functie van Molenvlietpark als waterberging getest.

Verloop van de test

Voorafgaand aan de test zijn een aantal controles uitgevoerd. Zo werden de dijken rondom het park gecontroleerd. Ook is een ‘eco-inspectie’ uitgevoerd om zeker te weten dat er bijvoorbeeld geen vogel aan het broeden was. Op maandag 27 november startte de test. Deze werd uitgevoerd volgens het protocol dat in werking treedt wanneer er daadwerkelijk een noodsituatie plaatsvindt.

Tijdens de test controleerden we technische aspecten, zoals de inlaat en werden de dijken rondom de waterberging geïnspecteerd. Ook werd door Delfland en de gemeente Den Haag gekeken of de gemaakte afspraken in de praktijk goed verliepen.

Resultaten test

De test van Molenvlietpark is goed verlopen. De waterberging vulde zich langzaam maar gestaag, de inspecties van de dijken leverden geen bijzonderheden op en de samenwerking met de gemeente Den Haag verliep soepel en volgens de gemaakte afspraken. Wel is er behoefte aan een checklist die gebruikt kan worden tijdens de gezamenlijke inspectie, voor en na de inzet van de waterberging. Deze checklist gaat worden opgesteld.

Tijdens de test bleek verder dat één van afsluiters onvoldoende sloot. Een afsluiter is een gecontroleerde opening in de dijk. Die staat normaliter open, zodat het water in een ‘leeg’ Molenvlietpark altijd in verbinding staat met de rest van ons watersysteem. Wanneer de waterberging in gebruik is, moet deze afsluiter natuurlijk goed kunnen sluiten. Dit wordt op korte termijn gerepareerd.

Tot slot heeft er tijdens de afronding nog een eco-inspectie plaatsgevonden om te controleren of er vissen gered moesten worden. Dit bleek niet nodig.

Belang test

De klimaatscenario’s die onlangs door het KNMI zijn gepresenteerd, laten zien dat we voorbereid moeten zijn op extreme regenbuien die vaker voor zullen komen en zeer lokaal kunnen vallen. In het dichtbebouwde Delfland is er weinig ruimte om die buien op te vangen. Waterbergingen, zoals het Molenvlietpark, helpen ons het regenwater op te vangen en tijdelijk op te slaan. Zo verkleinen we de kans op wateroverlast voor de bewoners van de woonwijken in Den Haag en Delft.