Extra dijkbewaking door storm en hoogwater

21 december 2023

Berichtgeving dijkbewaking door storm Pia op 21 en 22 december.

Update 22 december

De storm heeft flink huisgehouden langs onze kust. Het zeewater heeft tot aan de duinvoet gestaan, maar dit heeft bij onze kust niet tot problemen geleid.

Op sommige plekken is er zand weggeslagen en op enkele plekken heeft de wind juist extra zand gebracht. Dit past ook bij dynamisch kustbeheer, waarbij de wind en het zand de ruimte krijgen om de duinen te laten groeien. De zandmotor kan aan de slag om het weggeslagen zand weer aan te vullen.

De strandopgangen zijn veelal onbegaanbaar doordat er zand ligt of doordat de rijplaten zijn verschoven. Samen met de kustgemeenten herstellen we dat weer.

Ook langs de Delflandsedijk stond het water in de Nieuwe Waterweg hoog. Bij Hoek van Holland bereikte het water zelfs de hoogte van de weg op de dijk. Rijkswaterstaat heeft afgelopen nacht de Maeslantkering gesloten om het zeewater tijdelijk tegen te houden. De waterweggemeenten (zoals Maassluis en Vlaardingen) hadden maatregelen genomen om de gebieden tussen het water en de dijk zoveel mogelijk tegen wateroverlast te beperken. Deze 'buitendijkse gebieden' zijn vanwege de ligging niet door dijken beschermd tegen hoogwater.

We houden de situatie in de gaten.

Bericht 21 december

Storm Pia raast over ons land en ook in onze regio. In de nacht van donderdag 21 december op vrijdag 22 december wordt er ook een hoge waterstand op zee verwacht. Delfland houdt de kust en de Delflandsedijk daarom extra in de gaten en zet dijkbewaking in.

De verwachting is dat de hoogste waterstand van 3.10 meter boven NAP vannacht de kust van Hoek van Holland zal bereiken. Delfland houdt de weersvoorspellingen en de situatie op de dijken goed in de gaten en houdt nauw contact met de buurwaterschappen en Rijkswaterstaat.

Maatregelen

Naast de extra dijkbewaking de komende middag en nacht door Delfland, nemen ook gemeenten maatregelen om wateroverlast door het verwachte hoogwater vanuit zee of de Nieuwe Waterweg tegen te gaan. Kijk op de websites van de gemeenten voor maatregelen die daar worden genomen.

Bomen op de dijk

Dijken met daarop bomen zijn gevoelig bij storm. Als een boom omwaait, kan de wortelkluit een gat in de dijk maken waardoor het water wegstroomt en overlast kan veroorzaken. Ook kunnen boomtakken afbreken of voorwerpen rondvliegen. Neem contact met ons als u een gevaarlijke situaties ziet bij een dijk ontstaan door een omgevallen boom. Dat kan via loket@hhdelfland.nl of 015-260 81 08.


Het zeewater heeft tot aan de duinvoet gestaan en heeft op sommige plekken zand weggeslagen. Maar het heeft niet tot problemen geleid.