Delfland en GKB Realisatie tekenen overeenkomst om voortvarend aan ambitieuze KRW-doelen te werken

1 december 2023

Waternatuur - in de vorm van Natte Ecologische Zones - aanleggen is één van de manieren om de waterkwaliteit te verbeteren en te gaan voldoen aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Door een raamovereenkomst met één vaste aannemer aan te gaan die een NEZ kan aanleggen, kan Delfland snel een opdracht uitzetten als een locatie beschikbaar is en wordt een beter resultaat bereikt.

Op woensdag 29 november ondertekenden secretaris-directeur Pieter Janssen en projectleider Johan Kraaijeveld van GKB Realisatie BV een raamovereenkomst om samen Natte Ecologische Zones aan te leggen. Deze overeenkomst geldt voor de periode 2023-2028.

Waterplanten en vissen

In 2027 moet ons water voldoen aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Om dat te halen is het nodig dat de hoeveelheid probleemstoffen omlaag gaat en er meer ruimte komt voor waternatuur. Door natte ecologische zone aan te leggen en te verbeteren geven we waterplanten en vissen meer ruimte om zich te ontwikkelen en daarmee gaat de kwaliteit van het water vooruit.

Schoon en emissieloos werken

Dat de raamovereenkomst aan aannemer GKB Realisatie uit Barendrecht is gegund, komt doordat zij de ‘Economisch Meest Voordelige Aanbieding’ hebben gedaan. Er is gekeken naar een aantal criteria, waaronder de aanpak en samenwerking, borging van ecologische kwaliteit en schoon en emissieloos bouwen. Delfland hecht veel waarde aan duurzaamheid en emissieloos bouwen past daar goed bij. Een ander belangrijk criterium waarnaar is gekeken is veilig werken volgens de Veiligheidsladder. Ook daar voldoet GKB Realisatie aan.

GKB Realisatie gebruikt duurzame materialen bij de bouw en zorgt ervoor dat de uitstoot van stikstof en fijnstof naar nul gaat. Deze ambitie is extra urgent geworden, doordat de Raad van State heeft aangegeven dat de bouwvrijstelling stikstof niet voldoet aan het Europese natuurbeschermingsrecht en heeft besloten dat deze vrijstelling niet gebruikt mag worden bij bouwprojecten. Dit betekent dat per project onderzoek gedaan moet worden naar de mogelijke gevolgen van de uitstoot van stikstof. Door emissieloos te bouwen kunnen we dus direct van start!

NEZ
Natte Ecologische Zone

Links projectleider Johan Kraaijeveld van GKB Realisatie BV, rechts secretaris-directeur Pieter Janssen